21 maart 2014 - Het bedrijf

KPN maakt intrekking preferente aandelen B bekend

Koninklijke KPN N.V. (KPN) maakt vandaag bekend dat de uitstaande preferente aandelen B zijn ingetrokken.

Dit volgt op het verzoek hiertoe van de Stichting Preferente Aandelen B KPN (de Stichting) van 10 november 2013 en het daaropvolgende besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 januari 2014. In totaal stonden 4.258.098.272 preferente aandelen B uit bij de Stichting. De intrekking geschiedt met terugbetaling aan de Stichting van de door haar verrichte storting van 25% van de nominale waarde op deze aandelen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan een dividend evenredig aan de periode dat de aandelen uitstonden.