10 oktober 2014 - Het bedrijf

KPN kondigt nieuwe maatregelen aan om effectief te kunnen opereren in veranderende zakelijke markt

Vandaag kondigt KPN nieuwe maatregelen aan binnen het onderdeel Zakelijke Markt om de effectiviteit te verhogen en te kunnen blijven voldoen aan de veranderende vraag van klanten.


Klanten van KPN Zakelijke Markt zijn continu bezig met het verder stroomlijnen van hun eigen organisatie, en hebben tegelijkertijd in toenemende mate behoefte aan nieuwe producten en diensten. KPN is dan ook voornemens om het onderdeel Zakelijke Markt te herstructureren, waarbij een nog sterkere klantfocus, en standaardisatie van diensten en werkprocessen centraal staan. De herstructurering zal resulteren in een additionele personele reductie van tegen de 580 arbeidsplaatsen binnen het onderdeel Zakelijke Markt. Tegelijkertijd zal KPN binnen het onderdeel Consumenten Markt 200 monteurs aannemen om nieuwe klanten aan te sluiten en bestaande klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.


De zakelijke klanten van KPN stappen steeds vaker over van traditionele dienstverlening naar diensten en producten die gebaseerd zijn op (minder arbeidsintensieve) IP-technologie. Ook is er een toenemende vraag naar nieuwe diensten zoals Cloud en Hosting, Security en M2M-oplossingen. Tegelijkertijd krimpen veel Nederlandse ondernemingen, bijvoorbeeld door het sluiten van vestigingen en worden investeringen in ICT uitgesteld. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot krimp van de zakelijke markt als geheel en hierdoor staat de omzet van KPN in het onderdeel Zakelijke Markt onder druk. De omzet uit nieuwe diensten is nog onvoldoende om dit te compenseren. Als gevolg van deze ontwikkelingen zal KPN de kosten verlagen door middel van de herstructurering van het onderdeel Zakelijke Markt. Hierdoor wordt een simpeler besturingsmodel geïmplementeerd terwijl tegelijkertijd zal worden geïnvesteerd in nieuwe diensten en verdere verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening.


Eelco Blok: “We moeten naar een organisatie die beter kan inspelen op de recente ontwikkelingen in de zakelijke markt. Tegelijkertijd gaan we investeren in proposities waarmee we verwachten ook in de zakelijke markt weer groei te kunnen realiseren. We realiseren ons dat de aankondiging van vandaag ingrijpend is en grote impact zal hebben op de collega’s die het treft. We zullen ons uiterste best doen om de betrokken medewerkers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Natuurlijk is het een moeilijk besluit om het aantal arbeidsplaatsen te reduceren, maar het is nodig om onze positie in de zakelijke markt te versterken.”


De realisatie van de personele reductie zal leiden tot een provisie in de eerste helft van 2015 van ca.EUR 50 miljoen en zal naar verwachting in 2015 worden afgerond. De jaarlijkse kostenbesparing van ca. EUR 45 miljoen wordt verwacht in 2016.

KPN heeft binnen het onderdeel Consumenten Markt de afgelopen tijd al flink wat stappen gezet in het eenvoudiger maken van het bedrijf. De positieve effecten hiervan ziet KPN inmiddels ook terug in de resultaten. Het aantal consumenten klanten groeit weer en de klanttevredenheidscijfers liggen ver boven het marktgemiddelde. KPN zal daarom binnen het consumentenmarkt segment extra monteurs aannemen om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen en deze klanten nog beter te kunnen bedienen.

Medewerkers van KPN worden vandaag geïnformeerd over de voorgenomen plannen. KPN heeft vandaag de adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad en KPN is in gesprek met de ondernemingsraad en de vakbonden over de voorgenomen maatregelen. Werknemers die boventallig worden verklaard, kunnen aanspraak maken op het Sociaal Plan van KPN.