22 mei 2014 - Het bedrijf

KPN bereikt onderhandelingsresultaat over nieuwe CAO en invoering nieuwe pensioenregeling in Nederland

KPN maakt bekend dat het een onderhandelingsresultaat met de vakbonden heeft bereikt over een nieuwe CAO voor 2014 en afspraken heeft gemaakt over de invoering van een nieuwe CDC pensioenregeling (op basis van een vaste premie) voor het hoofdpensioenfonds van KPN, waaraan het merendeel van de KPN-medewerkers in Nederland is verbonden.

De nieuwe CAO voorziet onder andere in een salarisverhoging van 1,7%. Daarnaast zal KPN een eenmalige betaling van EUR 200 miljoen aan KPN’s hoofdpensioenfonds in Nederland doen.

Het CAO onderhandelingsresultaat en de afspraken over de nieuwe pensioenregeling zullen door de vakbondsbestuurders aan de vakbondsleden worden voorgelegd. Na deze raadpleging van de vakbondsleden en de uiteindelijke goedkeuring door de vakbonden, moet het bestuur van het hoofdpensioenfonds van KPN nog instemmen met de financiering en nadere uitwerking van de nieuwe pensioenregeling. KPN verwacht dat uiterlijk 1 juli 2014 een finaal akkoord is bereikt en dat op 31 december 2014 de bestaande DB pensioenregeling (op basis van vaste toezeggingen) is afgewikkeld.

Het CAO onderhandelingsresultaat en de afspraken over de nieuwe pensioenregeling omvatten het volgende:

  • De nieuwe CAO voor 2014 treedt op 1 april 2014 in werking

  • De nieuwe CAO voor 2014 voorziet in een salarisverhoging van 1,7% en een eenmalige bruto uitkering van EUR 290 per medewerker

  • Op 1 januari 2015, één dag na afwikkeling van de bestaande pensioenregeling, treedt de nieuwe pensioenregeling in werking

  • Vanaf 1 januari 2015 hoeft KPN geen herstelbetalingen meer te doen aan KPN’s hoofdpensioenfonds in Nederland

  • KPN doet een eenmalige betaling van EUR 200 miljoen aan KPN’s hoofdpensioenfonds in Nederland zodat bovenvermelde verplichting tot herstelbetalingen vervalt

  • De jaarlijkse pensioenpremie van KPN aan het hoofdpensioenfonds ligt vast vanaf 1 januari 2015 voor een periode van vijf jaar

Joost Farwerck (Managing Director KPN Nederland)

“We zijn tevreden over het met de vakbonden bereikte resultaat. Onze medewerkers krijgen dankzij de nieuwe CAO een salarisverhoging en het pensioenfonds ontvangt in het kader van de gemaakte pensioenafspraken een eenmalige kapitaalinjectie van EUR 200 miljoen. Bovendien helpt de invoering van de nieuwe pensioenregeling het risicoprofiel van KPN verder te verlagen, wat volledig in lijn is met onze vereenvoudigingsstrategie. Dit resultaat hebben we te danken aan enkele jaren dialoog en onderhandelingen en de bereidheid van alle betrokkenen om tot een oplossing te komen. Daarvoor wil ik mijn waardering uitspreken.”

Als gevolg van de afwikkeling van de bestaande pensioenregeling kan KPN de boekhoudkundige risico's, die gerelateerd zijn aan de bestaande pensioenregeling, van zijn balans verwijderen voor wat betreft het hoofdpensioenfonds in Nederland. Conform IFRS (IAS 19R) wordt de nieuwe CDC pensioenregeling niet op de balans van KPN verantwoord.

Op de afwikkelingsdatum zal de gehele pensioenvoorziening op de balans van KPN, gerelateerd aan het hoofdpensioenfonds in Nederland, vrij zijn gevallen en de netto boekwaarde wordt in KPN's winst- en verliesrekening verantwoord. De netto boekwaarde wordt bepaald door de vrijval van de pensioenvoorziening verminderd met de eenmalige betaling en de bijbehorende belastinglast. De boekwaarde van de pensioenvoorziening op de afwikkelingsdatum, en daarmee de netto boekwaarde, is afhankelijk van een aantal factoren zoals de dan geldende disconteringsvoet.

Ten behoeve van KPN’s outlook zal de vrijval van de pensioenvoorziening en de eenmalige betaling worden aangemerkt als een eenmalige post. Deze vallen daarom buiten de definitie van KPN’s outlook.