29 augustus 2014 - Het bedrijf

Definitieve goedkeuring verkoop E-Plus

De Europese Commissie heeft laten weten dat het de verkoop van E-Plus aan Telefónica Deutschland onvoorwaardelijk heeft goedgekeurd.

Op 2 juli 2014 keurde de Europese Commissie de verkoop al voorwaardelijk goed. De Europese Commissie heeft de overeenkomst tussen Telefónica Deutschland en Drillisch over de verkoop van netwerkcapaciteit goedgekeurd, en daarmee is de voorwaarde van de Europese Commissie vervuld. De afronding van de verkoop van E-Plus zal naar verwachting plaatsvinden in het derde kwartaal van 2014.