29 oktober 2014 - Het bedrijf

CFO Jan Kees de Jager vergroot aandelenbelang in KPN

Jan Kees de Jager, CFO van KPN (per 1 november), heeft zijn aandelenbelang in KPN vergroot met 30.000 aandelen.

Hiermee geeft hij blijk van vertrouwen in de strategische en operationele vorderingen van KPN.

Met de aankoop van de aandelen komt zijn totale belang in KPN uit op 62.000 gewone aandelen en 225.478 voorwaardelijke aandelen KPN.