3254 Fullimage 932X699 4 G1 700X525

15 oktober 2014 - Het bedrijf

Beter luisteren naar de klant zonder afleiding

Als backofficemedewerker bij KPN geeft Marko Molenaar klanten telefonisch ondersteuning. Luisteren is de sleutel om tot een goede analyse van de vraag van de klant te komen.

Marko is visueel beperkt en heeft een aangepaste werkplek: ‘Door niet te kijken, gebruik je je oren beter.’

Bekijk de video hierboven.

Sinds enkele jaren voert KPN actief beleid op het aannemen van mensen met een medische beperking of een achterstand op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden hiervoor twintig arbeidsplaatsen beschikbaar gesteld.

Lees het artikel in TEAMKPN Magazine in de pdf.