03 december 2014 - Het bedrijf

Akkoord bereikt over invoering van CDC pensioenregeling voor senior management in Nederland

KPN maakt bekend dat het een akkoord heeft bereikt met het bestuur van het pensioenfonds voor senior management (“KPN OPF pensioenfonds”) over de invoering van een zogeheten Collective Defined Contribution (“CDC”) pensioenregeling (op basis van een vaste premie).

Dit akkoord volgt op het bericht van mei 2014 over de invoering van een CDC pensioenregeling voor het hoofd pensioenfonds van KPN. Hiermee zal de meerderheid van de actieve pensioenfondsen in Nederland per 1 januari 2015 zijn omgezet in een CDC pensioenregeling, hetgeen zal resulteren in een verdere verlaging van het risicoprofiel van KPN.

In het vierde kwartaal van 2014 zal KPN een eenmalige bijdrage van EUR 30 miljoen doen aan het KPN OPF pensioenfonds. KPN verwacht dat de huidige Defined Benefit pensioenregeling (op basis van vaste toezeggingen) op 31 december 2014 zal zijn afgewikkeld.

Ten behoeve van KPN’s outlook zal de vrijval van de pensioenvoorziening en de eenmalige betaling worden aangemerkt als een eenmalige post. Deze vallen daarom buiten de definitie van KPN’s outlook.