27 februari 2013 - Het bedrijf

Voorgestel​de wijziginge​n in KPN’s Raad van Commissari​ssen

KPN heeft vandaag de agenda gepubliceerd van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden op 10 april 2013.

De agenda bevat, onder andere, een aantal voorgestelde wijzigingen in de samenstelling van KPN’s Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat uit acht leden waarvan vier leden, de heer Risseeuw, mevrouw Van Lier Lels, de heer Routs en de heer Haank zullen aftreden omdat zij het einde van hun zittingsduur van vier jaar hebben bereikt. De heer Bischoff zal eveneens aftreden als lid van de Raad van Commissarissen in verband met andere verplichtingen. De heer Bischoff is de afgelopen 10 jaar lid van KPN’s Raad van Commissarissen geweest.

De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat het van groot belang is voor de vennootschap om de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen te waarborgen. Om die reden hebben mevrouw Van Lier Lels, de heer Routs en de heer Haank aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor herbenoeming. Ondanks het feit dat mevrouw Van Lier Lels reeds drie termijnen zitting heeft genomen, heeft zij aangegeven, mede op verzoek van de Centrale Ondernemingsraad, beschikbaar te zijn voor herbenoeming voor een periode van één jaar. De heer Routs heeft eveneens aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming, maar in verband met andere verplichtingen zal hij slechts beschikbaar zijn voor een beperkte periode van één jaar. De heer Haank heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming voor een volledige termijn. De heer Risseeuw zal niet beschikbaar zijn voor herbenoeming aangezien de huidige zittingstermijn van vier jaar zijn derde en tevens laatste termijn is. De Raad van Commissarissen draagt derhalve mevrouw Van Lier Lels, de heer Routs en de heer Haank voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen draagt tevens de heer García Moreno Elizondo, CFO van América Móvil ("AMX"), en de heer Von Hauske, COO en bestuurslid van AMX, voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen. Deze voordrachten hebben betrekking op de samenwerkingsovereenkomst tussen KPN en AMX. AMX zal instemmen met KPN’s kapitaalverwerving onder voorwaarde van, onder andere, de benoeming van twee door AMX aan te wijzen leden van KPN’s Raad van Commissarissen.