26 augustus 2013 - Het bedrijf

Verbeterde voorwaarden verkoop E-Plus aan Telefónica Deutschland

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) kondigen vandaag aan dat de voorwaarden waaronder de Duitse mobiele dochter E-Plus wordt verkocht aan Telefónica Deutschland, zoals aangekondigd op 23 juli 2013, zijn verbeterd na onderhandelingen tussen América Móvil, Telefónica en KPN.

Als gevolg van de aangepaste voorwaarden heeft América Móvil zich onherroepelijk gecommitteerd voor de voorgestelde transactie te stemmen tijdens KPN’s Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden op 2 oktober aanstaande in verband met de verkoop van E-Plus (‘BAVA’).

Het belang dat KPN zal verkrijgen in Telefónica Deutschland bij levering van E-Plus is verhoogd van 17,6% naar 20,5%. KPN ontvangt tevens de eerder overeengekomen EUR 5,0 miljard in contanten. Daarnaast heeft Telefónica van KPN een call optie verkregen die alleen kan worden uitgeoefend een jaar na levering van E-Plus. Deze call optie betreft maximaal een 2,9% belang in Telefónica Deutschland. De call optie kan worden uitgeoefend voor het gehele belang van 2,9%, of voor een deel daarvan. De uitoefenprijs van de call optie bedraagt EUR 510 miljoen voor het gehele belang van 2,9%, plus 2,27% rente vanaf de levering van E-Plus, verminderd met eventuele dividendbetalingen op het 2,9% belang.

Op basis van deze verbeterde voorwaarden bedraagt de totale impliciete transactiewaarde voor
E-Plus thans EUR 8,55 miljard. KPN zal het grootste gedeelte van de EUR 5,0 miljard in contanten aanwenden om haar financiële flexibiliteit te vergroten en de uitvoering van haar strategie in Nederland en België te ondersteunen. KPN is daarnaast voornemens over het jaar 2014 weer dividend aan aandeelhouders uit te keren.

Met inachtneming van de belangen van alle stakeholders, inclusief de aandeelhouders, van KPN, steunen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van KPN de voorgestelde, verbeterde, transactie unaniem. Zoals aangekondigd op 21 augustus 2013, zal de BAVA plaatsvinden op 2 oktober 2013. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van KPN roepen alle aandeelhouders op in te stemmen met de voorgestelde transactie. Volgend op de aankondiging van vandaag, zal een aanvulling op de bestaande aandeelhouders circulaire binnenkort op de website van KPN worden geplaatst.