23 mei 2013 - Ons netwerk

Studenten Universite​it van Amsterdam aan de slag met 4G van KPN

KPN heeft 10 studenten System & Network Engineering van de Universiteit van Amsterdam uitgerust met 4G-smartphones. Zij zijn geselecteerd door SURFnet.

Deze studenten gaan onder leiding van de universiteitsdocent Jaap van Ginkel onderzoeken wat 4G kan bijdragen aan het nieuwe leren, het equivalent van het nieuwe werken. Dit is onderdeel van de samenwerking die KPN sinds 2011 met SURFnet heeft. SURFnet is het Nederlands ICT-netwerk voor hoger onderwijs en onderzoek. De studenten rapporteren in ruil daarvoor hun gebruikerservaringen terug aan KPN. Medio september zal deze pilot worden afgerond.

Eerder is SURFnet al gestart met de pilot met 4G (LTE2600) van KPN in samenwerking met de faculteit dierengeneeskunde.

KPN hecht veel waarde aan deze ervaringen. Deze inzichten in het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe technologie, neemt KPN mee in propositie-, diensten- en netwerkontwikkelingen.