12 mei 2013 - Het bedrijf

Reactie KPN op overheidsr​apport alarmnumme​r 1-1-2

KPN onderschrijft het maatschappelijk belang van het alarmnummer 1-1-2 en we nemen onze rol daarin zeer serieus. We hebben dan ook onze volledige medewerking verleend aan het onderzoek voor dit rapport. Het rapport doet heldere aanbevelingen waar alle betrokken partijen reeds uitvoering aan geven.

KPN onderschrijft de aanbevelingen en neemt deze integraal over. KPN is in goed overleg direct na de incidenten van vorig jaar gestart met het aanbrengen van de verbeteringen. KPN maakt zich sterk voor vereenvoudiging vanuit technisch, procesmatig en organisatorisch perspectief en werkt daarbij nauw samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De meeste punten zijn al - of zo goed als - verwerkt. Zo geven nieuwe afspraken duidelijkheid over regievoering. Daarnaast heeft KPN buiten de aangegeven knelpunten en contractuele kaders nog meer verbeteringen aangebracht, met name op het gebied van het aanleggen van dubbele verbindingen.

Met de uitvoering van de aanbevelingen van het rapport hebben we gezamenlijk met de overheid één doel: een goede bereikbaarheid van 1-1-2.