14 mei 2013 - Ons netwerk

Nieuwe bemiddelin​gsdienst voor doven en slechthore​nden op komst

Vanaf tweede helft 2013 komt er een nieuwe bemiddelingsdienst beschikbaar. Met deze dienst kunnen doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar bellen en spreken in beeld, tekst en geluid.

Het betreft hier de uitkomst van een procedure van opdrachtverlening die het ministerie van Economische Zaken heeft uitgeschreven. KPN zal, als aanbieder aan wie de opdracht is verleend, samen met partners Nwise, Volt Delta, SNT en Berengroep deze dienst gaan verzorgen. De toewijzing geldt voor een periode van 5 jaar en betreft een vervanging van de huidige analoge tekstbemiddelingsdienst die KPN momenteel aanbiedt.

De nieuwe bemiddelingsdienst wordt digitaal en zorgt ervoor dat dove en slechthorende mensen en mensen met een spraakbeperking, kunnen bellen met een persoon die reguliere telefonie gebruikt, en vice versa middels een smartphone, tablet of computer waarop software is geïnstalleerd. De bemiddelingsdienst bemiddelt voor hen het telefoongesprek met een horende persoon.

De bemiddelingsdienst zal gebaseerd worden op Total Conversation. Total Conversation is internationaal geaccepteerd als dé standaard voor telefoongesprekken met beeld, tekst en audio. Zo kan er gelijktijdig over afstand gesproken worden via gebaren(taal), real-time tekst (RTT) en spraak (en spraakafzien). Bovendien wordt er bij Total Conversation gebruik gemaakt van specifieke technische standaarden, die van belang zijn om snel en optimaal te kunnen telefoneren.

De tekstbemiddeling zal 24/7, 365 dagen per jaar geopend zijn. De beeldbemiddeling zal op werkdagen 13 uur per dag en in het weekend en op feestdagen 6 uur per dag beschikbaar zijn. De beeldbemiddeling zal uitgevoerd gaan worden door geregistreerde gebarentolken welke officieel erkend zijn als gekwalificeerde en professionele Tolken Gebarentaal.