03 september 2013 - Het bedrijf

KPN zet volgende stap in integratie van telecom en ICT

KPN heeft het voornemen om IT Solutions te integreren in de Zakelijke Markt per 1 januari 2014. Dit maakt onderdeel uit van de stap voor stap integratie van telecom en ICT-dienstverlening die KPN vanaf 2011 heeft ingezet. KPN komt hiermee tevens tegemoet aan de expliciete wensen van haar klanten voor een geïntegreerde aanpak voor telecom- en ICT-diensten

Ter voorbereiding op de integratie per 1 januari 2014, wordt per 1 oktober 2013 al gekozen voor een meer gezamenlijke benadering door Zakelijke Markt en IT Solutions waarbij John van Vianen, CEO Zakelijke Markt, de leiding zal nemen.

Steven van Schilfgaarde, CEO IT Solutions, heeft besloten om zijn carrière buiten KPN voort te zetten. Hij vertrekt per 1 oktober a.s. KPN heeft het voornemen Alexander van der Hooft te benoemen tot directeur IT Solutions met als opdracht om met een definitief plan te komen voor de verdere integratie van IT Solutions in de Zakelijke Markt.

Joost Farwerck, Lid van de Raad van Bestuur KPN: “We maken een volgende stap in de integratie van telecom en ICT-dienstverlening, zoals gevraagd wordt door de markt. We respecteren het besluit van Steven om de organisatie te verlaten. Steven heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan KPN, o.a. als CEO IT Solutions en interim CFO van KPN. Hij heeft met IT Solutions een uitstekende basis gelegd voor de verdere integratie, waarbij een hogere klanttevredenheid en stabiele financiële en operationele prestaties zijn gerealiseerd. We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière.”

De voorgenomen besluiten zullen worden voorgelegd aan de medezeggenschap.