27 maart 2013 - Het bedrijf

KPN stopt de kerktelefo​ondienst en DCT Net biedt een vervangend​e oplossing

KPN biedt al vele jaren aan kerken in Nederland een kerktelefoondienst aan. Omdat deze dienst sterk verouderd is, wordt deze dienst per 31 december 2013 stopgezet. Na een peiling onder kerken heeft KPN besloten om niet zelf een nieuwe Kerktelefoondienst te ontwikkelen.

Om er voor te zorgen dat kerken in de toekomst toch een dienst kunnen afnemen die qua prijs en functionaliteit vergelijkbaar is met de huidige kerktelefoondienst van KPN, heeft KPN het bedrijf DCT Net gevraagd en bereid gevonden om een alternatief aan te bieden.

DCT Net is operationeel partner van sIKN, Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland. sIKN heeft als doel het scheppen en in stand houden van de randvoorwaarden ten behoeve van de uitzending van kerkdiensten en vergelijkbare gebeurtenissen door een kerkelijke gemeenschap naar leden van die gemeenschap. Dit alles tegen een zo laag mogelijke kostprijs. DCT Net is dus een bedrijf dat zich volledig concentreert op het leveren van kerktelefonie oplossingen. Momenteel biedt DCT Net meer dan 1100 kerken een kerktelefoondienst waar elke zondag enkele tienduizenden mensen naar luisteren. KPN denkt dat DCT Net kerken een uitstekend alternatief kan bieden voor de Kerktelefoon van KPN.

KPN heeft haar klanten hierover inmiddels geïnformeerd. De komende weken zullen kerken door DCT Net benaderd worden met meer informatie over haar dienstverlening. Indien kerken ingaan op een alternatieve dienst van DCT Net dan zal de Kerktelefoon bij KPN beëindigd worden vanaf het moment dat de dienst bij DCT Net actief is. Mocht een kerk geen gebruik willen maken van de alternatieve dienst van DCT Net dan zal de kerktelefoon van KPN automatisch stoppen per 31 december 2013.