03 september 2013 - Het bedrijf

KPN start pitch voor nieuw reclamebur​eau

KPN gaat een competitie uitschrijven voor een nieuw reclamebureau. De pitch volgt inhoudelijk op een nieuwe marketingkoers die het telecombedrijf heeft uitgestippeld

Eric-Jan Doorenbosch, directeur Marketing Consumentenmarkt: ‘De afgelopen periode hebben wij de basis gelegd voor een nieuwe koers, met heldere doelstellingen. Er zijn consumentenonderzoeken geweest en we hebben onze merkstrategie aangescherpt. De volgende stap is dat wij ons breed gaan oriënteren op de vraag wat de consequenties zijn voor de communicatiestrategie.’

In het traject dat nu van start gaat, voert KPN eerst een reeks kennismakingsgesprekken met verschillende bureaus. Vervolgens worden enkele partijen uitgenodigd voor een pitch. TBWA\NEBOKO en KPN bespreken nog of het bureau hieraan ook deel zal nemen. De bedoeling is dat uiterlijk eind dit jaar besloten wordt met welke partij KPN de nieuwe marketingkoers zal vormgegeven. 3MO gaat de pitch begeleiden