17 september 2013 - Het bedrijf

KPN ontvangt Erkenning ‘Wij werken mantelzorg​vriendelij​k’

KPN heeft de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen van Stichting Werk&Mantelzorg. Mantelzorg maakt onderdeel uit van Duurzame Inzetbaarheid bij KPN en is in de nieuwe cao opgenomen onder Werk & Privé in het hoofdstuk Duurzame Inzetbaarheid. Deze week organiseert KPN de Week van de Duurzame Inzetbaarheid waarin medewerkers en managers geïnformeerd worden over onder andere Mantelzorg via workshops en presentaties.

Margreet Woessner van Stichting Werk&Mantelzorg: “KPN ziet aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg als integraal onderdeel van duurzaam personeelsbeleid. Dat is precies wat wij voor ogen hebben. Mantelzorgvriendelijk beleid is duurzaam personeelsbeleid. Het getuigt van visie van KPN om nu stil te staan bij hoe je werkende mantelzorgers faciliteert in een goede werk privé balans. De combinatie werk en mantelzorg wordt immers steeds meer gemeengoed.”

Duurzame inzetbaarheid KPN vindt het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van KPN en de medewerkers. KPN biedt verschillende faciliteiten aan medewerkers om te werken aan hun eigen inzetbaarheid. De faciliteiten ondersteunen de huidige en toekomstige ontwikkeling van de medewerker en kunnen een grotere inzetbaarheid en arbeidsmarktwaarde opleveren. Zo hebben alle medewerkers recht op een persoonlijk Inzetbaarheidsbudget, kunnen zij een meting doen om hun (duurzame) inzetbaarheid te bepalen, een Gezondheidscheck doen en zich oriënteren binnen de organisatie door middel van een oriëntatiestage.

Zelf regie nemen Mantelzorg is sinds juni dit jaar als onderdeel geïntegreerd in het duurzame inzetbaarheidsbeleid van KPN. De nadruk ligt op de dialoog en maatwerkoplossingen waarbij KPN het mogelijk maakt dat werknemers zelf regie nemen om werk en mantelzorg te kunnen combineren. Hierdoor kunnen KPN medewerkers onbetaald zorgen voor een ziek of gehandicapt familielid of vriend. Het gaat hierbij om intensieve zorg voor langere tijd.

Tom Plug, verantwoordelijk voor Duurzame Inzetbaarheid bij KPN: “Door maatschappelijke ontwikkelingen wordt het belang van mantelzorg steeds groter. We bieden de faciliteiten al enige tijd. Het gaat er nu om dat we het onderwerp bekend en bespreekbaar maken en medewerker en leidinggevende handvatten geven om samen goede afspraken te maken.”

Mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat In het bedrijfsleven combineert 1 op de 8 werknemers werk met mantelzorgtaken. Dit aantal neemt alleen maar toe door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing, de vermaatschappelijking van de zorg en langer en meer doorwerken. De Stichting Werk&Mantelzorg wil de combinatie werk en mantelzorg net zo bekend en bespreekbaar maken als de combinatie werk en zorg voor gezien nu al is. Onder meer door met de Erkenning mantelzorgvriendelijke werkgevers zichtbaar te maken en met hun best practices andere werkgevers te stimuleren aan de slag te gaan met mantelzorgvriendelijk beleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nienke Schild, persvoorlichter Stichting Werk&Mantelzorg: n.schild@werkenmantelzorg.nl, 06-338 333 48, www.werkenmantelzorg.nl

Manel Vrijenhoek, KPN Mediarelaties: manel.vrijenhoek@kpn.com, 06–2006 1035, www.kpn.com