12 september 2013 - Het bedrijf

kpn-in-gesprek-met-america-movil-over-voorgenomen-ongevraagde openbaar bod

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) geven vandaag een update over de situatie omtrent het voornemen van América Móvil S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) om een ongevraagd, openbaar bod uit te brengen in contanten op alle uitstaande gewone aandelen KPN (het “Voorgenomen Bod”).

De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van KPN zijn in continue, constructieve gesprekken met América Móvil in overeenstemming met hun fiduciaire verplichtingen. Deze gesprekken gaan over financiële en niet-financiële zaken die betrekking hebben op het Voorgenomen Bod, waaronder prijs en voorwaarden, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle aandeelhouders en andere stakeholders van KPN. Op dit moment is de uitkomst van deze gesprekken niet duidelijk.

Jos Streppel, Voorzitter van de Raad van Commissarissen en Eelco Blok, Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO
“Wij zijn bezig met een zorgvuldig proces met betrekking tot het Voorgenomen Bod. De belangen van onze aandeelhouders, medewerkers, klanten en andere belanghebbenden worden in dit proces zorgvuldig bekeken en afgewogen op financiële en niet-financiële zaken, waaronder het belang van de vitale rol van KPN in de Nederlandse maatschappij. Wij begrijpen dat er veel vragen zijn over het Voorgenomen Bod. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwelijk voeren van deze gesprekken en verwachten op een later moment meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.”

KPN zal zijn aandeelhouders en andere stakeholders op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen indien daartoe aanleiding is.