20 november 2013 - Het bedrijf

KPN in beroep tegen boetebeslu​it

KPN maakt bezwaar bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen de viertal boetes die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het bedrijf heeft opgelegd wegens het vermeend benadelen van concurrenten. ACM maakte de boetebesluiten van in totaal 972.977 euro vandaag bekend.

Volgens ACM zou KPN in 2009 en 2010 concurrenten hebben benadeeld doordat bij de introductie van breedbanddiensten op haar glasvezel- en kopernetwerk zij niet tijdig op de hoogte zouden zijn gesteld. Maar volgens KPN is daar geen sprake van geweest, omdat ACM destijds zelf niet duidelijk was over de termijn waarbinnen die aankondiging moest plaatsvinden.

ACM beweert dat KPN destijds in alle gevallen twee maanden voor de ingangsdatum van de diensten deze aan de markt bekend had moeten maken en niet alvast eindgebruikers diensten had mogen aanbieden. In het Marktanalysebesluit wholesale-breedbandtoegang dat tot mei 2012 van kracht was, werd echter nog gesproken van “een redelijke termijn, van in beginsel minimaal twee maanden”. Volgens KPN is deze bepaling niet eenduidig en op meerdere manieren uitlegbaar. Dit wordt onderstreept door het feit dat ACM in 2012 de bepaling tekstueel heeft aangescherpt in “een termijn van minimaal twee maanden”. Daarmee biedt de oude bepaling volgens KPN geen grond om de telecomprovider aan een aankondigingstermijn van per se twee maanden te houden.