23 mei 2013 - Duurzaamheid

KPN Datacenter ontvangt EU-erkenni​ng voor terugdring​en energiever​bruik

Het KPN-datacenter in Aalsmeer is toegetreden als participant van de European Code of Conduct voor datacenters. Dit is een gedragscode van de Europese Unie voor het toepassen van energiezuinige best practices voor eigenaren en exploitanten van datacenters. KPN voldoet met de energiezuinigheid en kostenverlaging in de datacenters aan de normen die de EU heeft gesteld. Op termijn verwacht KPN met al zijn datacenters tot deze gedragscode toe te treden.

Naast aandacht voor energiezuinigheid en kostenefficiëntie biedt de gedragscode richtlijnen voor initiatieven en veranderprocessen. Zo kan KPN de zuinigheid van de technische infrastructuur van het datacenter, energiemanagement en de IT-klantsystemen verder verbeteren.

KPN heeft mede dankzij de best practices in al zijn datacenters een energiebesparing van 30,4 procent gerealiseerd ten opzichte van peiljaar 2005. De wensnorm van 30 procent in 2020, die KPN in de meerjarenafspraken heeft gesteld, werd daarmee al in 2012 behaald. In 2013 verwacht KPN een besparing van zelfs 31,8 procent te kunnen realiseren. Om in 2020 uit te komen op een energiebesparing van 38 procent. Het eerste datacenter dat de Europese Commissie heeft geaccepteerd, is de locatie Aalsmeer. KPN voert in 2013 in al zijn datacenters verdere energiebesparende maatregelen en best practices door om ook daar de status te krijgen van Code of Conduct participant. Mede hierdoor behoort KPN volgens onafhankelijke experts tot de vijf meest duurzame telecombedrijven ter wereld.

Actief inspringen op energieverbruik Alle bedrijven die als participant van de Code of Conduct zijn toegetreden, delen hun kennis en ervaring over het vergroten van de energie-efficiëntie. Ook KPN profiteert hiervan en deelt zijn kennis om onnodige energieverspilling in de datacenters tegen te gaan.

Jaarlijks worden resultaten van best practices aan de EU Code of Conduct gerapporteerd. Hiermee wordt de betrouwbaarheid, kostenefficiency en energiezuinigheid als participant blijvend aangetoond. Voorbeelden hiervan zijn het scheiden van warme en koude luchtstromen in de gangen (corridors) van de datazalen, met restwarmte verwarmen van kantoren en gebruikmaken van vrije luchtkoeling met Kyoto Cooling® en open koeltorens. Een nieuwe best practice is onder andere het voorverwarmen van no-break installaties met restwarmte in plaats van elektrisch.

Duurzaam ondernemen Met de deelname aan de gedragscode en het implementeren van best practices toont KPN aan zijn klanten, dat zij veel waarde hecht aan de energiezuinigheid en verbeteringen van de ICT-infrastructuur en systemen. De onafhankelijkheid van de gedragscode is bovendien een belangrijk onderdeel van de positioneringsstrategie van KPN in relatie tot aantoonbaar duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen en meerjarenafspraken met overheid.