17 januari 2013 - Het bedrijf

Klaar voor twaalfcijf​erige telefoonnu​mmers

De overheid heeft bepaald dat op 1 maart vanwege nummerschaarste alle machine-to-machine abonnementen met een 0970-nummer uitgegeven moeten worden in plaats van met een 06-nummer. KPN is hier als eerste provider klaar voor.

Machine-to-machine (M2M) diensten zijn communicatiediensten via het mobiele netwerk waarmee op afstand apparaten uitgelezen, geactiveerd of aangestuurd kunnen worden. Op deze manier is communicatie mogelijk tussen machines onderling -machine-to-machine- of tussen machines en mensen. Omdat M2M ‘booming’ is en er dus steeds meer telefoonnummers voor moeten worden uitgegeven, voorziet de overheid dat er in de bestaande 06-reeks onvoldoende nummers beschikbaar zijn voor de nabije toekomst. Hiervoor heeft het kabinet al in 2011 het nummerplan telefoon- en ISDN-diensten gewijzigd. Deze wijziging is per 1 maart 2013 actief waardoor er voor M2M alleen nog maar abonnementen met 0970-nummers worden uitgegeven in plaats van met 06-nummers.

Testfase en invoering verlopen vlekkeloos

KPN heeft daarom IT-systemen, netwerken en processen gereedgemaakt en klanten hierover geïnformeerd. Half december kregen M2M-klanten de nieuwe simkaarten om te testen of de dienstverlening nog steeds goed liep. De testfase en de invoering verlopen vooralsnog vlekkeloos. KPN is als eerste Nederlandse provider klaar voor de nieuwe twaalfcijferige M2M-nummers. Overigens mogen bedrijven bestaande 06-nummers voor M2M-diensten blijven gebruiken tot het einde van hun contract.

Wat doet KPN met machine-to-machine?
KPN doet veel met M2M. Neem het vanaf 2015 verplichte Europese auto-alarmsysteem eCall. eCall waarschuwt via het mobiele netwerk automatisch de nooddiensten direct na een verkeersongeluk, via M2M-simkaarten. Daarnaast doet KPN mee aan de pilots van het project ‘SMART in-car’ met als doel de verbetering van de verkeersdoorstroom en -veiligheid. Maar M2M heeft niet alleen te maken met auto’s. Een simpel voorbeeld is het Beeldhorloge, dat een vader ontwikkelde voor zijn verstandelijk gehandicapte dochter die niet kan klokkijken maar wel moet weten wanneer het tijd is voor haar medicijnen. De ingebouwde chip-sim is van KPN.