16 oktober 2013 - Het bedrijf

Geen overeenkomst met América Móvil over voorgenomen ongevraagd openbaar bod

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) kondigen vandaag aan dat de gesprekken met América Móvil S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) met betrekking tot het aangekondigde voornemen om een ongevraagd, openbaar bod uit te brengen (het “Voorgenomen Bod”) niet hebben geleid tot een overeenkomst die door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van KPN aan zijn

aandeelhouders kan worden aanbevolen. KPN neemt kennis van het feit dat América Móvil zijn Voorgenomen Bod vandaag formeel heeft ingetrokken.

Sinds de aankondiging van het Voorgenomen Bod op 9 augustus 2013, hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van KPN talrijke gesprekken gevoerd met América Móvil over alle aspecten van het Voorgenomen Bod, waaronder financiële en niet-financiële aspecten, in overeenstemming met hun fiduciaire verplichtingen. Gedurende de periode waarin deze gesprekken plaatsvonden hebben zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan: