09 oktober 2013 - Ons netwerk

Connekt reikt certificat​en uit voor 4 nieuwe Lean and Green Solutions

Op dinsdagmiddag 8 oktober reikte Connekt de certificaten voor 4 nieuwe Lean and Green Solutions uit tijdens de beurs Ecomobiel/Ecologistiek in Rotterdam. Lean and Green Solutions zijn producten of diensten die een bijdrage leveren aan CO₂-reductie in de mobiliteit. Twee certificaten gingen naar KPN: Talk & Vision en Werkplek Online, de andere twee naar Radiuz en Shell.

De Lean and Green Solutions maken deel uit van het Lean and Green programma van Connekt, een enthousiaste en groeiende community van bedrijven en overheden in de mobiliteitssector die laten zien dat concurrentiekracht en duurzaamheid hand in hand gaan door 20% CO₂ binnen 5 jaar te besparen. De Lean and Green Star symboliseert het bereiken van deze prestatie. Lean and Green is gestart in de logistieke sector en breidt uit naar andere sectoren, zoals de personenmobiliteit, maar ook internationaal.

De certificaten werden uitgereikt door Michiel Jak van TNO, voorzitter van de Lean and Green Solutions Toetsingscommissie, en Lean and Green Solutions Ambassadeur Marco van Gelder.

Lean and Green Solutions per organisatie:

KPN Talk & Vision Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face to face ontmoetingen, zonder elkaar daadwerkelijk te ontmoeten. Het stelt u in staat om op elke gewenste tijdstip en vanaf elke gewenste plaats eenvoudig te communiceren via video. Het draagt bij aan lagere kosten, minder kilometers en minder CO2-uitstoot. Daarnaast leidt het tot een beter onderbouwde besluitvorming en kortere doorlooptijden. Met andere woorden, videosamenwerking betekent effectiever zakendoen en een groenere wereld.

KPN Werkplek Online Je werk is waar jij bent Werkplek Online is een complete en zeer flexibele oplossing waarmee onze klanten altijd en overal en met elk device toegang hebben tot hun volledige werkomgeving. We integreren al uw data en bedrijfsapplicaties tot één oplossing voor uw medewerkers. Met onze uitgebreide self-service tools voert u zelf de regie over uw IT-omgeving. Met Werkplek Online hebben onze klanten een ICT omgeving die veilig en altijd up-to-date is.

Radiuz Mobiliteitskaart Radiuz biedt een mobiliteitskaart die kaarthouders in staat stelt alle vormen van OV, parkeren, taxi, flexplekken, e-laden en/of brandstof op rekening af te nemen. Kortom, een compleet pakket aan diensten wordt doorlopend geleverd met één factuur achteraf. Het gemakkelijk ontsluiten van alternatieven zorgt zonder dwang voor een verschuiving van auto naar OV (ruwweg 1/3 van de uitstoot, 1/2 van de kosten per km), administratieve ontzorging bij zowel kaarthouder als werkgever en is zo een gemakkelijk implementeerbare positieve bijdrage aan ieder Lean and Green initiatief.

Shell GTL Fuel SHELL GTL FUEL – SYNTHETIC TECHNOLOGY FOR CLEANER AIR Shell GTL (gas-to-liquids) Fuel is een vloeibare brandstof, gemaakt van aardgas. Shell GTL Fuel verbrandt efficiënter dan conventionele standaarddiesel uit ruwe olie en produceert minder fijnstof. De brandstof kan direct zonder aanpassingen worden gebruikt in voertuigen en apparaten met een dieselmotor. Het kan direct zorgen voor vermindering van lokale emissies. Shell GTL Fuel is in hoge mate biologisch afbreekbaar, vrijwel vrij van zwavel en aromaten, kleurloos en bijna geurloos. De brandstof is op de Nederlandse markt beschikbaar voor professionele dieselgebruikers. www.shell.nl/gtl

Connektprogramma Lean and Green Het Connektprogramma Lean and Green wil een concrete en pragmatische bijdrage leveren aan de verduurzaming van mobiliteit. Daarbij gaan kostenbesparing en reductie van CO2 hand in hand. Lean and Green ondersteunt bedrijven en overheden die zich willen verbinden aan de doelstelling van het programma om hun mobiliteitsopgaven te realiseren met een minimale reductie van 20% CO2 binnen een periode van 5 jaar. Voor een gevalideerd plan van aanpak ontvangen zij een Lean and Green Award; voor het daadwerkelijke resultaat en vervolgde ambitie kunnen zij een (of meerdere) Lean and Green Star(s) verdienen. Connekt ondersteunt en verbindt bedrijven en overheden bij het formuleren en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in de bedrijfsvoering.

Meer informatie Voor meer informatie over de Lean and Green Solutions kunt u contact opnemen met de bedrijven die de certificaten hebben gekregen of met Iris Casteren van Cattenburch, communicatieadviseur Connekt, tel. 015-2516565 of 06-24573826. Kijk ook op www.lean-green.nl, www.connekt.nl.