09 september 2013 - Het bedrijf

100.000ste klant KPN Zakelijke Markt over op digitale factuur

Vandaag overhandigt John van Vianen, directeur KPN Zakelijke Markt, een cheque ter waarde van €100.000 aan Johan van de Gronden, algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds (WNF). KPN heeft voor elke klant die zijn factuur voortaan digitaal ontvangt €1 overhandigd aan het WNF ter ondersteuning van het project Atlantic Forest

Papierloos factureren levert niet alleen een kostenbesparing op, maar KPN-klanten vragen hier ook om. Het biedt immers gebruikersgemak en het is veel beter voor het milieu. De genoemde 100.000 klanten besparen gemiddeld zo’n 5 miljoen A4-tjes per jaar. Dat levert 650 miljoen gram minder CO2 uitstoot op. Dit is bijvoorbeeld vergelijkbaar met 5,1 miljoen minder autokilometers per jaar. Het niet produceren van deze A4-tjes levert water- en energiebesparingen op en draagt bij aan het behoud van bossen.

Voor heel KPN geldt dat nu 85% van alle klanten hun factuur digitaal ontvangen.

Om de impact op de klimaatverandering te veranderen startte KPN in 2011 zijn samenwerking met WNF. In dat jaar trad de onderneming toe tot het internationale Climate Savers Programma van het WNF. Daarmee onderstreepte KPN de energiebesparingen die tot dan toe gerealiseerd waren en zijn ambitie om in 2020 klimaatneutraal te opereren.

Het Climate Savers Programma is een internationaal leiderschapsprogramma voor grote bedrijven, dat aantoont dat economische groei en significante vermindering van CO2-uitstoot hand in hand kunnen gaan. Door verkleining van hun ecologische voetafdruk kunnen deze koplopers bewijzen dat ze een belangrijke kracht vormen in de omslag naar een volledig duurzame energievoorziening.