2 5 13 Header
Publiekscampagnes

Bewust van de mogelijkheden
én risico’s

De digitale wereld biedt eindeloos veel mogelijkheden. Helaas zijn daar ook gevaren aan verbonden. Door deel te nemen aan verschillende voorlichtingscampagnes maken wij een breed publiek bewust van de mogelijke risico's.

Eerst checken, dan klikken

Internetcriminelen worden slimmer. Daardoor is het steeds lastiger in één oogopslag te herkennen als zij jouw persoonlijke gegevens willen misbruiken of geld afhandig willen maken. Check daarom eerst goed of een link, bijlage of betaalverzoek in een e-mail, sms of appje te vertrouwen is. En klik pas als je dat zeker weet.

Om mensen te helpen zich beter tegen internetcriminaliteit te beschermen, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met een groot aantal partners uit onder andere de banken-, ICT-, internet- en telecomsector een landelijke publiekscampagne gelanceerd onder het motto ‘Eerst checken, dan klikken’. Vanzelfsprekend heeft KPN zich, net als voorgaande jaren, verbonden aan de campagne.

Op veiliginternetten.nl zijn tips te vinden om je internetveiligheid verder te vergroten.

Alert Online

Veel Nederlanders bewegen zich als vanzelfsprekend in de digitale wereld. De online veiligheid wordt daarbij nog wel eens over het hoofd gezien. Daarom is KPN partner van de jaarlijkse publiekscampagne Alert Online. Samen met de overheid en andere bedrijven willen we Nederlanders de kennis en vaardigheden geven om technologie bewust te gebruiken om zo cybercrime te voorkomen. Zodat iedereen bewust en veilig gebruik kan maken van de digitale wereld.

Ga naar de website

Expertisebureau Online Kindermisbruik

Bescherming van een kwetsbare groep