2 5 7 Header
KPN Schaatsvriendendag

Samen het ijs op

Sport moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook voor mensen met een handicap. Daarom ondersteunt KPN het Fonds Gehandicaptensport. Samen organiseren we ieder jaar de KPN Schaatsvriendendag.

KPN ondersteunt al 8 jaar het Fonds Gehandicapten Sport. KPN oormerkt 1% van zijn sponsorbudget als ‘Fair Share’ bijdrage voor het fonds en organiseert hiermee de jaarlijkse KPN Schaatsvriendendag. Samen met familie en vrienden komen op deze dag ruim 2.000 kinderen met een beperking om te schaatsen en deel te nemen aan activiteiten op en rond het ijs. Een groot succes zijn hierbij de clinics die door oud-schaatsers worden verzorgd en die de kinderen helpen om op een speelse manier kennis te maken met de schaatssport.

De KPN Schaatsvriendendag is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport in samenwerking met KPN en de KNSB.