2 5 16 Header
De Kindertelefoon

In vertrouwen bellen of chatten

De Kindertelefoon geeft kinderen de mogelijkheid om in vertrouwen te praten of te chatten over alles wat hen bezig houdt. Van gepest worden tot verliefdheid: deze stichting biedt een luisterend oor. KPN steunt De Kindertelefoon.

De Kindertelefoon is gericht op kinderen en jongeren in Nederland tussen de 8 en 18 jaar. Getrainde Kindertelefoon-medewerkers staan hen per telefoon en chat te woord. Dat kan gaan over vervelende of moeilijke zaken waar kinderen op school of thuis tegenaan lopen. Door problemen te bespreken helpt De Kindertelefoon kinderen zelf oplossingen te bedenken en beslissingen te nemen.

De Kindertelefoon is een veilige plek voor kinderen. Ze kunnen er anoniem hun verhaal doen in volledige vertrouwelijkheid. In nood worden kinderen in contact gebracht met personen die hen verder kunnen helpen, zo lang het kind daar zelf mee instemt.

Stichting De Kindertelefoon ziet kinderen als zelfstandige individuen die in staat zijn zelf oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen en deze uit te voeren. Deze visie is één van de uitgangspunten van de werkwijze voor de Kindertelefoon. Hiermee geeft De Kindertelefoon concreet invulling aan het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, in het bijzonder artikel 12 (het recht om gehoord te worden) en artikel 13 (vrijheid van meningsuiting).

Gratis bellen

KPN steunt de stichting door kinderen gratis mobiel te laten bellen naar De Kindertelefoon. Bijna alle telefoontjes naar De Kindertelefoon gaan via de mobiele telefoon.

Ga naar de website

Bescherming jonge gebruikers

De eerste stapjes online