Zero waste glasvezel
Schoner glas

Zero Waste bij glasvezelaanleg

Bij de aanleg van ons glasvezelnetwerk, komen reststromen vrij. Samen met partners verwerken we die zo duurzaam mogelijk. Kijk mee waar de restmaterialen uit bestaan en hoe wij die hergebruiken of recyclen.

Voor onze versnelde uitrol van glasvezel worden bergen werk verzet - en bergen materialen. Want bij het aanleggen van glasvezel blijven er afvalmaterialen over, de zogenaamde reststromen. De weg naar Zero Waste is dus een heuse afvalreis die we samen met onze partners Volker Wessels Telecom en Beelen.nl zijn aangegaan. Door de reststromen die vrijkomen tijdens de aanleg van ons netwerk nog beter te scheiden, zetten we weer een stap dichter naar ons Zero Waste doel.

Poster duurzaam glasvezel
Bekijk wat er met het afval gebeurt en hoe wij daar zorgvuldig mee omgaan met als doel om de impact van afval op onze leefomgeving te verminderen.

De weg naar Zero Waste

Onze ambitie om nagenoeg circulair te zijn in 2025 wordt momenteel gemeten door uit te drukken welk deel van ons afval we hergebruiken of recyclen. Met datagedreven analyses houden we in de gaten of we op de goede weg zitten of waar meer verbetering is te behalen.

In 2018 hebben achttien partners een circulair manifest getekend, waardoor circulariteit nu ook onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is geworden. Uiteindelijk willen we naar een situatie waarin afval niet meer bestaat en 100% hergebruik of recycling wordt toegepast. Daarmee blijft er geen afval over en zijn we op weg naar Zero Waste. Om al ons afval te kunnen hergebruiken of recyclen werken we met iedereen in onze keten samen zoals aannemers en afvalverwerkers.

Samen zetten we dus alles op alles om iedereen in Nederland te verbinden met een duurzame toekomst.

Energy Innovation Lab

Proeftuin voor verduurzaming