Nestkasten
Nestkasten

Met LoRa aanwezigheid beschermde diersoorten meten

De natuur en verduurzaming staan elkaar soms in de weg. Zo moeten door de energietransitie tot 2030 zo’n 1,5 miljoen huurwoningen worden gerenoveerd. Dat kan slechts op één voorwaarde; beschermde diersoorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen moeten na de renovatie of herbouw weer een verblijfplaats krijgen. Bouwbedrijven moeten aantonen dat de verblijfplaatsen ook écht worden gebruikt en de provincie handhaaft dit.

Samen met Arcadis sloegen we de handen ineen en ontwikkelden we een nieuwe dienst waarbij voor het eerst in Nederland beschermde diersoorten via Internet of Things worden gemonitord. Veel woningbouw- en renovatieprojecten lopen nu vertraging op omdat de omgang met beschermde diersoorten niet op de juiste wijze is geborgd. Deze innovatie met een slimme sensor maakt het mogelijk bouw- en renovatieplannen te versnellen. De sensoren in de nestkasten meten 24 uur per dag alle bewegingen in de vogel- en vleermuiskasten. Ze zijn verbonden met ons landelijk dekkende LoRa-netwerk dat gemaakt is om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen tussen objecten en systemen. Alle data zijn online uit te lezen via een speciaal ontwikkeld dashboard.

Wet natuurbescherming

Het grote voordeel van het werken met deze slimme oplossing ligt vooral in de wettelijke monitoringsplicht. De Wet natuurbescherming dwingt af dat er voor de start van zo’n renovatie maatregelen moeten komen om de gevestigde diersoorten te beschermen. En dus inspecteren ecologen in het veld jarenlang of de maatregelen ook effect hebben.

De slimme sensor neemt niet alleen bijna al dit veldwerk over. Er komt ook een schat aan data vrij omdat deze sensor 24/7 de bewegingen in de vogel- en vleermuiskasten meet. Deze data is weer te gebruiken voor productverbeteringen: zoals een verbeterd ontwerp of oriëntatie van de kasten. Verder kunnen populaties op grotere schaal in kaart worden gebracht en vele toepassingen meer.

Inmiddels zijn de eerste sensoren geplaatst. Dit wordt de komende weken uitgebreid tot zo’n 100 stuks en het is de bedoeling deze dienstverlening verder in Nederland uit te rollen. Zo doen we alles binnen onze mogelijkheden om onze flora en fauna te beschermen en biodiversiteit te stimuleren.

Samenwerken

Omdat een betere wereld
ons allemaal aangaat