Bijen en bloem
Insectenhotels

Over bloemetjes en de bijtjes

Nestkastjes, insectenhotels, het inzaaien van bloemenweides en groene daken. Wij zetten ons op meerdere plekken in voor het vergroten van de biodiversiteit. Onze infrastructuur die door het hele land loopt, biedt namelijk mooie kansen. Op en rondom onze panden en locaties zijn we verschillende initiatieven gestart om de biodiversiteit te versterken als onderdeel van onze duurzaamheidsaanpak.

Ophangen van nestkastjes en insectenhotels

Bij tientallen KPN-locaties zijn de afgelopen tijd nestkastjes (in totaal zo’n 1.000!) en insectenhotels opgehangen. Diverse daken hebben een groene make-over gekregen en inheemse bloemenmengsels zijn rondom de KPN-centrales ingezaaid. Op de interactieve overzichtskaart zijn al deze initiatieven online te volgen. Zo is per locatie te zien welke soorten bloemen er zijn ingezaaid en waar de nestkastjes, insectenhotels en bijenkasten hangen.

Groene Netten
Infrastructuursamenwerking voor een duurzame toekomst

Groene netten

KPN neemt ook deel in Groene Netten. Dit is een samenwerkingsverband tussen acht grote infrastructuurbeheerders in Nederland: Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en Tennet. Gezamenlijk creëren zij een Ecologische Hoofdinfrastructuur op een groot deel van de bijna 1.000 km2 aan oppervlaktes die deze partijen beheren. Dit areaal van de infrabeheerders zal als basis dienen voor de Biodiversiteit Kansenkaart. Het hoofddoel is om het areaal maximaal in te zetten voor het versterken van biodiversiteit. Naturalis helpt Groene Netten en KPN bij het verder vormgeven van dit plan.

Lees meer over dit initiatief
Lees meer over dit initiatief
Nestkasten

Met LoRa aanwezigheid beschermde diersoorten meten