Afbeelding Joost Farwerck
CEO statement

Samen sterk
voor Nederland

14 april 2020

Onze samenleving is sinds enkele weken ingrijpend veranderd door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarbij gaan onze gedachten allereerst uit naar iedereen die dit coronavirus in de persoonlijke of nabije sfeer raakt.

We leven daardoor in een ongekende tijd, die mogelijk nog langer zal duren. Niemand kan de totale impact, maatschappelijk en economisch, overzien.

Voor veel ouders is hun huis omgetoverd in een kantoortuin met thuisschool voor de kinderen. Ouderen in verpleeghuizen ontvangen geen bezoek meer. Medewerkers in de zorg, leerkrachten en nog zoveel anderen werken zich drie slagen in de rondte om de boel draaiende te houden.

Bij KPN stropen we de mouwen op. Juist nu Nederland is aangewezen op allerlei vormen van digitaal contact. Meer dan ooit voelen wij de verantwoordelijkheid om onze netwerken zo goed mogelijk en stabiel te laten draaien, waar nodig met extra capaciteit. Onze monteurs en experts staan dag en nacht paraat om storingen met gepaste veiligheidsmaatregelen te voorkomen en te verhelpen. Daarbij monitoren we de privacy en veiligheid nauwlettend, cybersecurity is belangrijker dan ooit.

Daarnaast zetten we in deze uitzonderlijke tijd een paar extra stappen om iedereen zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen. We willen mensen in staat stellen elkaar te helpen en goed voor zichzelf en anderen te zorgen.

  • Onze medewerkers bieden we aanvullende verlofuren en faciliteiten om thuis te werken, zodat ze werk en privé in deze tijd zo goed mogelijk kunnen combineren.
  • Onze klanten bieden we tot 1 juni gratis extra tv kanalen. We bieden momenteel met hoge korting vergadernummers en - samen met Trend Micro - gratis antivirusscanners aan.
  • Onze MKB leveranciers betalen we altijd binnen 30 dagen en op verzoek indien mogelijk sneller.
  • Voor de zorgsector, rollen we versneld werkplekken uit om de vraag naar toegenomen capaciteit en noodlocaties operationeel te krijgen. De netwerken van ziekenhuizen worden extra gemonitord nu de druk op deze netwerken zeer fors is toegenomen.
  • Voor de bouwsector, werken we met onze hoofdaannemers aan oplossingen om de 3.000 banen die gemoeid zijn met de uitrol van glasvezel te beschermen en de expertise voor Nederland te behouden.
  • Voor kwetsbare groepen, zoals kinderen die door gebrek aan digitale middelen geen toegang hebben tot onderwijs hebben we 1.000 4G routers ter beschikking gesteld zodat deze kinderen online onderwijs kunnen volgen.

Het coronavirus zal ook op de langere termijn impact hebben op de manier waarop we samenwerken, samen leven en in verbinding staan met elkaar. Als operator van het netwerk van Nederland en grootste zakelijke werkplekkenleverancier draagt KPN daar aan bij. Door continu te zorgen voor veilige en betrouwbare netwerken. Door sectoren als de zorg en het onderwijs te helpen met het verder digitaliseren van hun bedrijfsvoering zodat hun mensen overal veilig kunnen werken: thuis, onderweg en op kantoor.

Niemand overziet alles. Juist in deze onzekere tijden moeten we kunnen rekenen op een betrouwbaar en veilig netwerk en op elkaar. Daar werken we aan, zowel in het hier en nu, als voor de perspectieven op langere termijn. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen, passen we onze maatregelen hier op aan.

We werken er met elkaar hard aan om te zorgen dat we deze periode in Nederland goed doorkomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit lukt, zolang we goed samenwerken en naar elkaar om blijven kijken.


Joost Farwerck
CEO en Voorzitter Raad van Bestuur KPN

Dit is een chapeau

Dit is een titel