Hetbedrijf header2
25 mei 2020

Statement en maatregelen als gevolg van het coronavirus

Door het COVID-19 coronavirus zijn Nederland en de wereld in een uitzonderlijke situatie beland. KPN neemt vanuit zijn verantwoordelijkheid als telecomoperator en werkgever maatregelen om medewerkers en klanten te beschermen en de continuïteit van de dienstverlening te borgen zodat klanten vanuit huis kunnen werken en mensen in Nederland met elkaar verbonden blijven.

Nederland verbonden houden

Nu er vanuit heel Nederland massaal gebruik wordt gemaakt van het KPN-netwerk zien we een sterke stijging van het gebruik van ons netwerk en een verschuiving van verkeer binnen het netwerk (meer vanuit huis, minder vanuit kantoor). We zien een forse toename in het mobiele belverkeer en een stijging in het internetverkeer. Ons netwerk is uitgerust voor piekbelasting, dat doorgaans in het weekend plaatsvindt, en het netwerk kan het toegenomen zakelijke en consumentenverkeer momenteel goed aan.

Het consumentengebruik van ons netwerk is een veelvoud van het zakelijke gebruik. Tv-kijken en videostreaming nemen verhoudingsgewijs de meeste capaciteit in beslag en de grootste belasting van het netwerk vindt normaliter plaats in het weekend wanneer klanten relatief meer tv-kijken in vergelijking met een doordeweekse dag.

In deze uitzonderlijke tijd nemen we uitzonderlijke maatregelen. Daarom beperken we op dit moment onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk tot de hoogst noodzakelijke. Daarnaast hebben we verschillende opties om piekbelasting op te vangen en de capaciteit verder te vergroten, waar we indien nodig gebruik van maken. Er is extra aandacht voor de netwerkperformance voor onze klanten die actief zijn in de gezondheidszorg. Sowieso monitoren we de situatie nauwgezet en bewaken net als altijd 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar onze infrastructuur en die van onze klanten. Onze primaire taak is Nederland verbonden houden.

Bescherming van medewerkers en klanten

KPN minimaliseert het fysiek contact tussen personeel onderling en tussen medewerkers en klanten. Personeel werkt sinds begin maart zoveel mogelijk vanuit huis tot nader order. Dat geldt ook voor medewerkers die onze netwerken beheren en monitoren. Waar dat niet kan, splitsen we teams op en laten we ze vanuit verschillende KPN-locaties werken. KPN werkt met een gefaseerde benadering en is er klaar voor om per 1 juni de eerste collega’s terug te verwelkomen op kantoor.

Service aan klanten

  • We helpen onze zakelijke klanten met de toegenomen vraag naar bandbreedte, bijvoorbeeld door de thuiswerkcapaciteit of de VPN-verbindingen op te schalen om het thuiswerken te kunnen faciliteren. Bedrijven en organisaties kunnen hiervoor contact opnemen met hun reguliere contactpersonen bij KPN. Voor zakelijke klanten is dat de vaste accountmanager of Business Partner.
  • We hebben alles ingeregeld om klanten op afstand te kunnen bedienen, online via kpn.com en telefonisch. Bij deze klantingangen is capaciteit bijgeschakeld.
  • Fysieke contacten met klanten worden voorlopig zoveel mogelijk beperkt. Dit geldt zowel voor klanten in de consumentenmarkt als in de zakelijke markt.
  • Verspreid over heel Nederland, zijn de meeste KPN winkels geopend. Hier kunnen zowel zakelijke als particuliere klanten terecht kunnen voor vragen en producten en diensten, op een manier die veilig is voor klanten en medewerkers. Op www.kpn.com/corona is meer informatie te vinden en een actueel overzicht van geopende winkels.
  • De werkpakketten van monteurs zijn aangepast: naast dienstherstel en het aansluiten van klanten op ons netwerk, is weer gestart met het bezoeken van KPN EEN en zakelijke klanten en is het weer mogelijk changeorders uit te voeren. Het werkpakket van de Expert op Afstand wordt verder afgebouwd. Er zijn aanvullende voorzorgsmaatregelen getroffen conform het protocol Veilig samen doorwerken van de rijksoverheid.
  • De werkzaamheden van monteurs voor onze infrastructuur, zoals bij de aanleg van ons glasvezelnetwerk en de modernisering van ons mobiele netwerk, gaan met aangescherpte maatregelen voor veiligheid en gezondheid door. Voor de monteurs worden aanvullende voorzorgsmaatregelen getroffen conform het protocol Veilig samen doorwerken van de rijksoverheid. Met derde partijen die voor KPN werken, zijn afspraken gemaakt over de naleving van deze regels.

Op kpn.com/corona is meer informatie te vinden over onze dienstverlening.

Samenwerking met leveranciers

KPN onderhoudt nauw contact met zijn leveranciers voor de levering van producten. Om de continuïteit van levering aan onze klanten te kunnen waarborgen, hebben wij afspraken gemaakt met onze leveranciers over bevoorrading en staan we in nauw overleg over de maatregelen die zij treffen tegen het coronavirus.

De levering van bepaalde producten kan door de uitbraak van het coronavirus wat langer duren dan u van KPN gewend bent, afhankelijk van de situatie in de productieketen bij de leveranciers. Eventuele vertragingen in leveringen maken wij zo snel mogelijk kenbaar aan klanten.

Initiatieven: KPN helpt

KPN draagt graag bij aan het in deze uitzonderlijke tijd aangenamer maken voor consumenten en zakelijk Nederland en heeft daarom een aantal initiatieven genomen. Voorbeelden daarvan zijn het met korting ter beschikking stellen van vergadernummers en tijdelijk gratis extra zenders via interactieve TV.

Daarnaast steunt KPN een aantal initiatieven met het ter beschikking stellen van hardware, toegang en service. Hiervoor ligt de focus op initiatieven in de sectoren zorg en onderwijs.

Een overzicht van lopende initiatieven waar KPN zijn medewerking aan verleent, de actievoorwaarden en meer informatie is te vinden op kpn.com/kpnhelpt

Tot slot, KPN doet er alles aan om Nederland verbonden te houden en samen met onze klanten bij te dragen aan de gezondheid, verbondenheid en economie van onze samenleving. We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden en zullen indien nodig vervolgmaatregelen nemen.

kpn. Het netwerk van Nederland

CEO statement

Samen sterk
voor Nederland