29
juli
2020
|
17:45
Europe/Amsterdam

Uitnodiging voor KPN BAVA om de heer Plater te benoemen in de RvC

Koninklijke KPN N.V. ("KPN") heeft vandaag de agenda gepubliceerd van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") die op donderdag 10 september 2020 op het hoofdkantoor van KPN in Rotterdam wordt gehouden.

De vergadering wordt belegd vanwege de benoeming van de heer Alejandro Plater tot commissaris van KPN. De heer Plater is voor deze functie aangewezen door América Móvil als opvolger van de heer Carlos García Moreno Elizondo die om persoonlijke redenen zal aftreden als lid van de Raad van Commissarissen.

Het voornemen om de heer Plater te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen is op 13 juli 2020 via een persbericht openbaar gemaakt.

Bezoek onze website voor meer informatie: ir.kpn.com.