11
november
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Stichting verzoekt KPN preferente aandelen in te trekken

Samenvatting

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Koninklijke KPN N.V. (KPN) kondigen aan het verzoek gekregen te hebben van het Bestuur van de Stichting Preferente Aandelen B KPN (de Stichting) om een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeen te roepen waar het besluit tot intrekking van de preferente aandelen B wordt geagendeerd.

Het Bestuur van de Stichting geeft aan dat er thans geen aanleiding is om een besluit tot intrekking van de preferente aandelen B aan te houden. Het Bestuur van de Stichting heeft daarom aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van KPN gevraagd het besluit om de huidige uitstaande 4.258.098.272 preferente aandelen B in te trekken te agenderen op een BAVA. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van KPN erkennen dat het aan de Stichting verleende recht tot het nemen van preferente aandelen onvoorwaardelijk en doorlopend is en dat de Stichting daarom het recht heeft in de toekomst preferente aandelen te nemen.

In lijn met de statutaire verplichtingen zullen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van KPN op korte termijn besluiten de verzochte BAVA bijeen te roepen om de intrekking van de preferente aandelen B in stemming te brengen.