22
oktober
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Resultaten derde kwartaal 2013

Samenvatting

Hoofdpunten

 • Goedkeuring BAVA voor verkoop E-Plus aan Telefónica Deutschland
 • Outlook reflecteert profiel KPN Groep, zonder E-Plus, capex verwachting lager
 • Op schema voor behalen outlook door goede operationele resultaten en stabiele marktaandelen
 • Omzet en EBITDA lager, deels opgevangen door groei Consumenten Thuis
 • Vrije kasstroom lager door lagere EBITDA en hogere capex, reflecteert fasering gedurende het jaar
 • Eerste stappen gezet met vereenvoudigingsplannen om winstgevendheid te ondersteunen

Operationele hoofdpunten:

 • 43% van Nederlandse breedbandklanten heeft ‘triple play’ pakket, +11%-punten op jaarbasis
 • TV marktaandeel gestegen naar 25%
 • KPN Compleet aantallen in lijn met verwachtingen
 • Nederlandse 4G netwerk op ~60% dekking, landelijke dekking in Kw1 2014
 • ~4.200 minder FTE in Nederland sinds begin reductieprogramma
 • Opnieuw hoge groei postpaid klanten in België (toename van 46.000 in Kw3 2013)
 • 4G diensten gestart in België op 1 oktober 2013

Kerncijfers Alle kerncijfers zijn gebaseerd op KPN’s voortgezette activiteiten en zijn exclusief de financiële resultaten van E-Plus. Voor uitgebreide informatie over de verkoop van E-Plus en de impact hiervan op KPN’s financiële rapportage, zie het Engelstalige kwartaalcijferbericht.

Derderkwartaal2013

Eelco Blok, CEO: “Zoals verwacht bleven de marktomstandigheden in het derde kwartaal uitdagend. Desondanks tonen onze activiteiten in Nederland en België positief operationeel momentum. In Duitsland blijven we goede voortgang boeken met onze strategie om terug te keren naar groei. Wij zijn tevreden met de overweldigende steun van onze aandeelhouders voor de verkoop van E-Plus en we werken samen met Telefónica Deutschland aan het verkrijgen van goedkeuring van de toezichthouder. Met onze voortgezette activiteiten liggen we op schema voor het behalen van onze outlook en KPN Groep zal een sterk financieel profiel hebben, na de verkoop van E-Plus. Met América Móvil hebben we talrijke gesprekken gevoerd over hun voorgenomen, ongevraagde openbare bod. Dit zorgvuldige proces heeft niet geleid tot een overeenkomst die kon worden aanbevolen aan onze aandeelhouders.”

Samenvatting financiële resultaten

De omzet en de overige opbrengsten van KPN daalden in het derde kwartaal van 2013 met 7,6% tot 2,1 miljard euro, vooral door een daling van de omzet van de Zakelijke Markt, Consumenten Mobiel en NetCo. Deze daling werd deels gecompenseerd door Consumenten Thuis, waar de omzet steeg. De lagere omzet en het niet meer aanbieden van handset lease voor de KPN en Hi merken, hadden in het derde kwartaal van 2013 een negatief effect op de winstgevendheid van KPN. De EBITDA daalde met 14% naar 743 miljoen euro. De nettowinst van KPN kwam in het derde kwartaal 56% lager uit op 87 miljoen euro. In de eerste drie kwartalen van 2013 investeerde KPN 126 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De investeringen zijn vooral gedaan in het mobiele netwerk, waaronder 4G uitrol in Nederland en in klantapparatuur, zoals smartphones en apparatuur voor de activatie van klanten op glasvezel en interactieve televisiediensten in Nederland.

Consumenten Thuis

In het derde kwartaal van 2013 steeg de onderliggende omzet in het segment Consumenten Thuis met 2,6%, met interactieve televisie, glasvezel en hogere prijzen, als belangrijke stimulans achter de groei. Het aantal ‘triple play’ pakketten (interactieve televisie, internet en bellen) steeg in het kwartaal met 38.000, naar 1,169 miljoen. Inmiddels heeft 43% van de breedbandklanten van het segment Consumenten Thuis een ‘triple play’ pakket, vergeleken met 32% in het derde kwartaal van 2012. De populariteit van ‘triple play’ pakketten zorgt ook voor een stijging van de gemiddelde omzet per klant met 7,5% naar 43 euro ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. Het aantal breedbandklanten steeg ondanks toegenomen concurrentie en hogere prijzen met 4.000, in het derde kwartaal van 2013. Het breedband marktaandeel was in het kwartaal stabiel en kwam uit op 41%, vergeleken met 39% een jaar eerder. De sterke groei in interactieve televisie zette ook in het derde kwartaal door. Er kwamen 72.000 nieuwe interactieve televisie abonnees bij, waardoor het marktaandeel steeg naar 25%, vergeleken met 20% een jaar eerder. KPN sloot in het derde kwartaal 32.000 nieuwe glasvezelklanten aan en heeft nu 461.000 glasvezelklanten. Inmiddels heeft 23% van de Nederlandse breedbandhuishoudens toegang tot het glasvezelnetwerk van KPN. KPN Compleet, het “quad play” aanbod van KPN, had aan het eind van het derde kwartaal 86.000 klanten. KPN Compleet biedt extra voordelen voor klanten met een Alles-in-één Pakket (interactieve televisie, internet en bellen) en één of meerdere mobiele abonnementen. KPN zal in het vierde kwartaal ook “quad play” introduceren voor klanten van het Hi merk.

Consumenten Mobiel

In het segment Consumenten Mobiel daalde in het derde kwartaal de onderliggende omzet uit mobiele diensten met 7,4% als gevolg van minder bel- en SMS verkeer, gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de gecommitteerde omzet uit abonnementen. KPN verwacht dat het totale Nederlandse mobiele marktaandeel in een competitieve markt relatief stabiel is gebleven rond 44%. Het aantal mobiele consumenten abonnees daalde in het derde kwartaal met 13.000. De uitrol van het 4G netwerk ligt op schema. Het netwerk dekte aan het eind van het derde kwartaal circa 60% van de Nederlandse bevolking. In het eerste kwartaal van 2014 zal KPN landelijke 4G dekking bieden. In het derde kwartaal introduceerde KPN nieuwe abonnementen voor de KPN en Hi merken die passen binnen KPN’s strategie om het productportfolio te vereenvoudigen. Deze nieuwe abonnementen worden aangeboden met 4G. Het aantal klanten met 4G is sterk gegroeid naar 100.000 ten opzichte van het eind van het tweede kwartaal toen 21.000 klanten 4G hadden.

Zakelijke Markt In het derde kwartaal was er sprake van een verminderde vraag naar traditionele diensten en prijsdruk. De aanhoudend moeilijke macro economische omstandigheden zorgden voor een daling van de orderinstroom bij zakelijke klanten. Hierdoor daalde de onderliggende omzet in het zakelijke segment met 6,8% vergeleken met het derde kwartaal van 2012. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden zijn KPN’s marktposities in het derde kwartaal stabiel gebleven. Om het effect van dalende verkeersvolumes op te vangen richt KPN zich op een stijging van de gecommitteerde omzet door de zakelijke klant meer gebundelde diensten te leveren, tegen vaste tarieven mobiele en vaste diensten aan te bieden en door klanten over te zetten naar 4G proposities. Aan het eind van het derde kwartaal hadden 98.000 zakelijke klanten 4G van KPN.

Duitsland De sterke focus op postpaid en mobiele data zorgden ook in het derde kwartaal voor een forse stijging van het aantal nieuwe abonnees. In het derde kwartaal van 2013 steeg het aantal abonnementen met 207.000. De hogere marketing en promotiekosten om klanten aan te trekken, zorgden er wel voor dat de onderliggende EBITDA daalde ten opzichte van het zelfde kwartaal vorig jaar. Het marktaandeel van E-Plus, gemeten in omzet uit mobiele diensten, was in het derde kwartaal relatief stabiel vergeleken met het tweede kwartaal met, naar schatting, circa 15%. De sterke verbetering van de snelheid en de capaciteit van het mobiele breedbandnetwerk krijgt erkenning in een belangrijke netwerk test van het Duitse magazine CHIP, die het netwerk van E-Plus het derde netwerk van Duitsland noemt. Op het gebied van HSPA+ data snelheden is het netwerk van E-Plus gelijk aan de nummer twee in de markt. België BASE Company is er in het derde kwartaal wederom in geslaagd om goed te presteren in een competitieve markt. De nieuwe mobiele abonnementen die in het tweede kwartaal zijn geïntroduceerd, leidden in het derde kwartaal tot sterke operationele resultaten en 46.000 nieuwe abonnees. Significante investeringen hebben ertoe geleid dat BASE Company nu een leidende positie heeft in de kwaliteit van het mobiele netwerk. Uit netwerktests van onderzoeksbureau Net Check blijkt dat het netwerk van BASE Company nu de beste kwaliteit mobiele spraakdiensten levert in België. Op het gebied van de kwaliteit van mobiele data kwam het netwerk van BASE Company op een gedeelde eerste plaats uit de test. BASE Company levert inmiddels 4G diensten in 15 steden en wil de meerderheid van de Belgische bevolking 4G kunnen bieden aan het eind van 2014.

Vooruitzichten Als gevolg van de voorgenomen verkoop van E-Plus heeft KPN de outlook aangepast om deze passend te maken aan het nieuwe profiel van KPN. Ook heeft KPN zijn investeringsplannen van de activiteiten die niet worden verkocht voor de komende jaren onder de loep genomen. De investeringen die KPN in de afgelopen jaren heeft gedaan in de mobiele en vaste netwerken zijn hoog geweest, zeker vergeleken met andere bedrijven in de sector. Een groot deel van deze hogere investeringen zijn inmiddels afgerond. Een versnelling van de uitrol van het 4G netwerk leidt ertoe dat landelijke 4G dekking in het eerste kwartaal van 2014 wordt bereikt. Met de upgrades van het koper netwerk en de uitrol van glasvezel loopt KPN inmiddels voorop in Europa. Daar komt bij dat KPN voortgang heeft geboekt met het maken van plannen voor verdere vereenvoudiging van producten, klantprocessen, netwerken en IT systemen. Dit zal de winstgevendheid ondersteunen en het investeringsniveau verlagen. KPN zal de komende jaren blijven investeren om de leidende netwerkposities uit te bouwen. Hiervoor is echter een minder hoog investeringsniveau nodig. KPN ligt op schema voor het behalen van de outlook, gedreven door goede operationele resultaten en stabiele marktaandelen. Nederland zal naar verwachting stabiliseren richting 2014. België zal naar verwachting beter presteren dan de markt. De investeringen van KPN zullen in 2013 onder de 1,7 miljard euro uitkomen. De totale investeringen in de periode 2013-2015 zullen niet boven 4,7 miljard euro uitkomen, inclusief Reggefiber investeringen vanaf consolidatie. KPN verwacht over het boekjaar 2014 weer dividend te gaan betalen, afhankelijk van de afronding van de verkoop van E-Plus. De volgende fase in de strategie van KPN in Duitsland zal naar verwachting leiden tot groei van de dienstenomzet, bij lagere marges, met name in 2013.

Dit persbericht is een korte samenvatting van de Engelse versie die leidend is. Het Engelstalige persbericht is beschikbaar op kpn.com/results

Citaten

 • CEO Eelco Blok - Zoals verwacht bleven de marktomstandigheden in het derde kwartaal uitdagend. Desondanks tonen onze activiteiten in Nederland en België positief operationeel momentum