23
december
2019
|
12:00
Europe/Amsterdam

Ondernemingskamer verklaart bezwaren OR XS4ALL ongegrond

Samenvatting

De Ondernemingskamer heeft in het voordeel van KPN en XS4ALL beslist in twee procedures aangespannen door de ondernemingsraad (OR) van XS4ALL.

Joost Farwerck, CEO van KPN: “Het is goed dat er nu duidelijkheid is. Voor mij is het nu belangrijk om eerst in overleg te gaan met de medewerkers van XS4ALL. Ik wil in het begin van het nieuwe jaar onderzoeken hoe we hier samen een succes van kunnen maken. Voorlopig verandert er niets aan onze dienstverlening voor klanten.”

De OR van XS4ALL spande in november een WOR-procedure aan tegen XS4ALL. De OR was van mening dat de medezeggenschap in het adviestraject voor de samenvoeging van XS4ALL en KPN niet naar behoren was verlopen. Daarnaast spande de OR in november ook nog een Enquêteprocedure aan, waarmee hij wilde aantonen dat er redenen waren om te twijfelen aan een juist beleid. Beide zaken dienden eind november bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. De Ondernemingskamer verklaarde de bezwaren van de OR in beide procedures ongegrond.