12
september
2019
|
14:47
Europe/Amsterdam

Nieuw lesmateriaal helpt laaggeletterden met digitale vaardigheden

Samenvatting

Een route plannen, belastingaangifte doen of met het openbaar vervoer reizen: tegenwoordig kan iedereen bijna alles online regelen. Voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, zijn digitale vaardigheden niet vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelde Stichting Lezen & Schrijven met het KPN Mooiste Contact Fonds nieuw lesmateriaal op het meest eenvoudige taalniveau, Succes! Digitale vaardigheden. Geke van Velzen, directeur Stichting Lezen & Schrijven, overhandigde vandaag de nieuwe lesboekjes en e-learningmodules aan cursisten, vrijwilligers en het KPN Mooiste Contact Fonds.

Met Succes! Digitale vaardigheden is er voor het eerst materiaal op het meest eenvoudige taalniveau, waarbij deelnemers met getrainde vrijwilligers of met docenten aan de slag gaan. Het materiaal bestaat uit verschillendelesboekjes en een e-learning. Een papieren lesboekje maakt de leerstof laagdrempelig voor mensen die moeite hebben met taal. Met de e-learning kunnen zij wat ze geleerd hebben tegelijkertijd oefenen op een computer of smartphone. Bij de groep laaggeletterden is de kans op onvoldoende digitale vaardigheden ongeveer drie keer zo groot als bij mensen die de taal wel goed beheersen.


Dit is een belangrijke aanvulling op de vele goede materialen die al beschikbaar zijn, bijvoorbeeld via de bibliotheek. Nu kunnen ook mensen met een heel laag taalniveau leren e-mailen, internetten en whatsappen. Samen met een vrijwilliger die kan helpen, want niet iedereen kan zonder hulp zelf achter de computer aan de slag”, aldus Geke van Velzen. In de oefenboekjes staan dagelijkse situaties centraal, zoals appen of het versturen van een e-mail. Zo’n 300 cursisten en KPN-vrijwilligers deden mee aan de pilot voor de ontwikkeling van de lesmaterialen. “Vanaf volgende week kan dit materiaal overal in Nederland gebruikt worden. We hopen dat veel laaggeletterden zo een positieve ervaring op kunnen doen met leren en dan ook verder blijven leren. Door de snelle digitalisering is het extra noodzakelijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen, juist laaggeletterden.”

Naziha de Wit, één van de cursisten: “Mijn wereld is veel groter geworden. Ik ben altijd angstig voor nieuwe dingen geweest. Sinds ik Taalambassadeur ben en digitale vaardigheden heb geleerd durf ik bijvoorbeeld alleen te reizen. Digitale vaardigheid betekent dat ik veel meer dingen zelf kan, ik ben niet meer afhankelijk van anderen.”

Mark Versteegen, directeur van het KPN Mooiste Contact Fonds: “Omdat een gebrek aan digitale vaardigheden gepaard kan gaan met schaamte, bestaat het gevaar dat mensen in een sociaal isolement raken en daar loert eenzaamheid. Juist om dit probleem tegen te gaan zijn we met het KPN Mooiste Contact Fonds aangehaakt. Ons fonds zet zich al ruim 12 jaar in om mensen die zich eenzaam voelen weer in contact te brengen met de samenleving. We zijn dan ook bijzonder trots op onze samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven."

Onderschrift foto:
Jetty Mathurin praat met ex-laaggeletterden Marina Opperdam en Naziha de Wit over digitale vaardigheden

Foto: Nico Kroon