18
april
2018
|
17:45
Europe/Amsterdam

Maximo Ibarra treedt aan als CEO van KPN, AVA stemt in met alle agendapunten

Samenvatting

Maximo Ibarra is vandaag direct na de afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Eelco Blok opgevolgd als CEO van KPN. De Raad van Commissarissen had deze voorgenomen benoeming al in oktober 2017 bekend gemaakt en de aandeelhouders zijn hier tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering in december 2017 over geïnformeerd. Na kennisgeving van de AVA heeft de Raad van Commissarissen Jan Kees de Jager herbenoemd als lid (CFO) van de Raad van Bestuur.

De AVA van KPN heeft vandaag met alle agendapunten ingestemd, inclusief het voorstel om over het jaar 2017 een totaaldividend van EUR 0,127 per gewoon aandeel vast te stellen. Dat resulteert in een slotdividend van EUR 0,073 per gewoon aandeel dat op 26 april 2018 cash uitbetaald wordt onder aftrek van 15% dividendbelasting. Op 20 april 2018 zullen de aandelen ex-dividend worden genoteerd.

Ook heeft de AVA ingestemd met de herbenoeming van de heer Sickinghe en mevr. Zuiderwijk tot lid van de Raad van Commissarissen.

De agenda, inclusief gedetailleerde informatie over de aangenomen resoluties, is beschikbaar op de website van KPN (ir.kpn.com).