31
januari
2018
|
07:35
Europe/Amsterdam

KPN wil CFO herbenoemen en stelt herbenoeming voor van Voorzitter en lid van Raad van Commissarissen

Samenvatting

De Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V. heeft het voornemen Jan Kees de Jager voor een tweede termijn van vier jaar te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer (CFO). Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die gehouden wordt op 18 april 2018, zullen de aandeelhouders over de voorgenomen herbenoeming worden geïnformeerd. De uiteindelijke herbenoeming vindt plaats nadat de AVA is geïnformeerd. KPN’s Centrale Ondernemingsraad is gevraagd een advies te geven inzake de voorgenomen herbenoeming.

De heer De Jager (48) werkt sinds 2014 bij KPN. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de succesvolle uitvoering van KPN’s strategie, met een duidelijke focus op Vereenvoudiging en digitalisering en het verder versterken van het financieel profiel van KPN. Hij speelde ook een sleutelrol in de oprichting van KPN Ventures, het investeringsfonds van KPN.

Duco Sickinghe, Voorzitter van de Raad van Commissarissen:

“Jan Kees heeft zich bewezen als bestuurder met een onberispelijke staat van dienst in het richting geven aan de financiële functie van ons bedrijf. We zijn verheugd dat hij zijn werkzaamheden als CFO voortzet en waarde zal blijven creëren voor onze aandeelhouders en andere stakeholders.”

De Raad van Commissarissen van KPN zal daarnaast, tijdens de AVA, Duco Sickinghe en Claudia Zuiderwijk voordragen voor herbenoeming, respectievelijk als Voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen. De voordracht van Mw. Zuiderwijk is gebaseerd op het versterkt recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad. Het volledige standpunt van de Centrale Ondernemingsraad inzake de voordrachten komt beschikbaar op de website van KPN bij de publicatie van de AVA-agenda.