04
oktober
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

KPN test in Drenthe 5G-toepassingen voor precisielandbouw

Samenvatting

KPN heeft met succes de eerste 5G-toepassing voor precisielandbouw getest op een proefboerderij in Valthermond in Drenthe. Tijdens de test is voor aardappelteelt gebruik gemaakt van een cameradrone die zeer nauwkeurige beelden maakt van een akker. Via een mobiele verbinding met 5G-karakteristieken, zijn deze beelden verwerkt en verstuurd naar een landbouwmachine die vervolgens vrijwel real-time en zeer precies gewasbescherming op het aardappelgewas doseert. Een proces dat momenteel ongeveer zo’n twee dagen in beslag neemt is in het 5G Fieldlab teruggebracht tot slechts twee uur.

De proeven in Drenthe op proefboerderij ‘t Kompas, in samenwerking met de Provincie Drenthe, Wageningen Universiteit & Research, Stichting Dronehub GAE, Agrifac, Innovatie Veenkoloniën en ZTE, tonen de toegevoegde waarde van 5G voor de landbouwsector. Gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe: “Wij zijn verheugd dat de nieuwste technologische innovaties op het gebied van drones, spuitmachines en connectiviteit worden getest op proefboerderij ‘t Kompas in Valthermond. De provincie Drenthe heeft samen met KPN en alle andere partijen de handen ineen geslagen om te onderzoeken hoe 5G technologie kan bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsvoering van de agrarische sector”.

Tom Poelhekken, Chief Technology Officer bij KPN: “Naar verwachting is de landbouw één van de belangrijkste toepassingsgebieden voor 5G. Dankzij 5G-technologie wordt precisielandbouw toegankelijker voor agrarische bedrijven en kunnen ze vrijwel direct reageren op ontwikkelingen op het land. Hierdoor kunnen agrariërs enerzijds besparen op bijvoorbeeld gewasbescherming, iets wat ook het milieu ten goede komt. Anderzijds neemt naar verwachting ook de opbrengst toe, omdat er direct kan worden ingespeeld op de staat van het gewas”.

Naast een hogere snelheid richt 5G zich nadrukkelijk op meer flexibiliteit, kortere reactietijden en hogere betrouwbaarheid. In Drenthe is een test gehouden met nieuwe technologie in een bestaand agrarisch proces van bestrijding van loofgewas dat tussen aardappelplanten groeit. Een cameradrone scant de akker met een multi-spectrale camera, en dankzij de mobiele verbinding met 5G-karakteristieken, worden de grote databestanden direct verstuurd en verwerkt in een taakkaart voor de landbouwmachine, die vervolgens zeer precies de akker kan bewerken. Dit proces vereist zeer veel bandbreedte in de upload, iets waarvoor de huidige 4G-netwerken onvoldoende toereikend zijn. Met de toekomstige generatie 5G mobiele netwerken komt daar verandering in. Bij de test in Drenthe heeft KPN voor het eerst verschillende frequentiebanden gecombineerd (uplink carrier aggregation) waardoor de dronebeelden real-time verstuurd kunnen worden.

Samen met klanten en technologiepartners de waarde van 5G ontdekken
KPN gaat met zijn 4G-netwerk stapsgewijs voorsorteren op de komst van 5G. De test in Drenthe is onderdeel van vier verschillende field labs voor 5G-toepassingen in de landbouw, stedelijke gebieden, havengebied en de automotive-sector. In deze fieldlabs onderzoekt KPN samen met klanten en technologiepartners hoe 5G bedrijfsprocessen kan optimaliseren en de klantervaring kan verbeteren. Later dit jaar zal KPN ook de eerste 5G-tests houden in Amsterdam Zuidoost, de Rotterdamse Haven en op een snelweg nabij Helmond.