12
april
2021
|
09:25
Europe/Amsterdam

KPN scherpt duurzame ambitie aan en zet in op netto geen uitstoot in de keten in 2040

KPN heeft zijn duurzaamheidsambities verder opgeschroefd en zet in op het realiseren van netto geen uitstoot in de keten in 2040. Dat betekent dat KPN zich nog meer in gaat zetten op het omlaag brengen van de uitstoot die plaats vindt bij leveranciers en bij klanten in het gebruik van de producten en diensten van KPN.

Voor KPN is duurzaamheid integraal onderdeel van de strategie. Zo draait het bedrijf al sinds 2011 uitsluitend op groene stroom, is het sinds 2015 klimaatneutraal en wil het in 2025 nagenoeg circulair zijn. KPN was al op koers om de uitstoot in de keten in 2040 met 50% omlaag te brengen. Die ambitie is nu opgeschroefd naar in 2040 netto geen uitstoot in de keten. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van de energie-instellingen van tv-ontvangers, duurzamer vervoer van producten en apparatuur door onze leveranciers en minder materiaal gebruik bij de productie van apparatuur voor onze klanten.