29
augustus
2013
|
07:30
Europe/Amsterdam

KPN merkt op dat Stichting Preferente Aandelen B KPN call optie heeft uitgeoefend

Samenvatting

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) zijn geïnformeerd door de Stichting Preferente Aandelen B KPN dat zij haar call optie op het nemen van preferente aandelen B in KPN heeft uitgeoefend.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van KPN constateren dat als gevolg daarvan er thans 4.258.098.272 preferente aandelen B bij de Stichting Preferente Aandelen B KPN zijn geplaatst.

De Stichting heeft aangegeven dat zij tot deze beslissing is gekomen om de belangen van KPN’s stakeholders veilig te stellen, aangezien América Móvil op 9 augustus een voorgenomen bod op de uitstaande aandelen KPN aankondigde zonder vooroverleg met KPN. De Stichting benadrukt dat zij positief staat tegenover de verkoop van E-Plus, het bezit van de preferente aandelen B van tijdelijke aard is en dat zij zich van tijd tot tijd zal beraden op de vraag wanneer intrekking van de preferente aandelen B moet plaatsvinden.

Conform de bestaande statuaire regeling is 25% van de nominale waarde gestort op de preferente aandelen B. Zolang deze preferente aandelen B uitstaan, geven deze preferente aandelen B recht op het uitbrengen van in totaal 4.258.098.272 stemmen in iedere (bijzondere) algemene vergadering van aandeelhouders van KPN.

De doelstelling van de Stichting Preferente Aandelen B KPN is het behartigen van de belangen van KPN en de met haar verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen.