02
juni
2021
|
10:15
Europe/Amsterdam

KPN helpt mee aan duurzaam digitaliseren van Europa

KPN sluit zich als eerste Nederlandse bedrijf aan bij de European Green Digital Coalition (EGDC), een groep bedrijven die zich inzet voor een duurzame digitale toekomst van de Europese Unie. Op Digital Day (19 maart 2021) hebben 26 CEO’s daarvoor een verklaring ondertekend. De Europese Commissie heeft bekend gemaakt dat vier nieuwe leden toetreden. Naast KPN, zijn dat Siemens, Google en Uber. Andere bedrijven in het samenwerkingsverband zijn onder andere Accenture, Deutsche Telekom, Ericsson, IBM, Liberty Global, Microsoft en Nokia.

De EGDC richt zich op het versnellen van de duurzaamheidsambities door digitalisering. Bijvoorbeeld door ICT-oplossingen in te zetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in diverse sectoren zoals energie, vervoer, landbouw en de bouw. Dit zal de duurzaamheid en circulaire transities van deze sectoren versnellen. Daarnaast gaat het om het efficiënt gebruik van energie en materiaal, het meetbaar maken van de netto-impact van digitale technologie en aanbevelingen voor de digitale transformatie van deze sectoren.

De EGDC-leden zullen nauw samenwerken met de Europese Commissie en regelmatig verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang. De eerste beschikbare resultaten zullen in 2022 worden gepresenteerd.

Deelname aan de EGDC past bij de duurzaamheidsambities van KPN die onlangs verder zijn opgeschroefd. KPN zet in op het realiseren van netto geen uitstoot in de keten in 2040. Dat betekent het nog verder omlaag brengen van de uitstoot die plaats vindt bij leveranciers en bij klanten in het gebruik van de producten en diensten van KPN. Voor KPN is duurzaamheid integraal onderdeel van de strategie. Zo draait het bedrijf al sinds 2011 uitsluitend op groene stroom, is het sinds 2015 klimaatneutraal en wil het in 2025 nagenoeg circulair zijn.

Klik hier voor meer informatie.