16
juni
2020
|
13:00
Europe/Amsterdam

KPN betrokken bij Europees onderzoeksproject 5G-Blueprint

KPN is één van de deelnemende partijen in het consortium ‘5G Blueprint’ dat onderzoek gaat doen naar techniek, organisatie en business case van op afstand bestuurbaar vervoer in logistiek en transport in de grensregio. Dit project, gecoördineerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft een subsidie van 10 miljoen euro toegekend gekregen vanuit het Europese programma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020.

In de grensregio Vlissingen – Gent – Antwerpen wordt vanaf september 2020 data-uitwisseling en de inzet van op afstand bestuurbare voer- en vaartuigen in de praktijk gebracht en gekeken hoe hiermee logistieke stromen efficiënter en duurzamer kunnen worden gemaakt. Het project beoogt een blauwdruk te realiseren voor een pan-Europese uitrol van telecommunicatie zoals 5G voor logistieke sectoren.

Concreet wordt onderzocht hoe real-time data uitwisseling van en naar voer- en vaartuigen, terminals en centrales, en het op afstand sturen en ondersteunen van bijvoorbeeld vrachtauto’s en boten, kan bijdragen aan meer efficiëntie in de logistieke keten. In samenwerking met de andere consortium partners wordt gekeken naar de technische en economische haalbaarheid, maar ook veiligheidsaspecten, verantwoordelijkheden, samenwerking en standaardisatie.

KPN is verheugd dat het een bijdrage kan leveren om logistiek en mobiliteit in Nederland en Europa met mobiele telecommunicatietechnologie vooruit te helpen, met een coördinerende rol naar de vereisten van het netwerk voor diensten die de landsgrenzen overstijgen. Deelname aan ‘5G Blueprint’ is voor KPN een logische stap gezien de reeds lopende EU-projecten Concorda en 5G-MOBIX, waarin geavanceerde mobiele netwerk technologie getest wordt op toepasbaarheid binnen de (toekomstige) mobiliteitsconcepten. Ook vanuit het 5G FieldLab Automotive in Helmond is KPN betrokken bij experimenten met connectiviteit van zelfrijdende auto’s en intelligente transportsystemen.

Meer informatie:
Zie hier het persbericht van de Europese Commissie, waarin zij het toekennen van de subsidie bekendmaken. En hier het persbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

5 G Blueprint logo