13
april
2022
|
17:45
Europe/Amsterdam

KPN AVA keurt alle agendapunten goed

Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) van Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) de gevraagde goedkeuring verleend voor alle agendapunten. 

Op de agenda stond een besluit tot vaststelling van een totaal dividend over het boekjaar 2021 van € 13,6 cent per gewoon aandeel. Hierdoor zal op 22 april 2022 een slotdividend van € 9,1 cent per gewoon aandeel in contanten worden uitgekeerd, na aftrek van 15% dividendbelasting. Per 19 april 2022 worden de aandelen ex-dividend verhandeld. 

Verder heeft de AVA besloten om mevrouw Kitty Koelemeijer en mevrouw Chantal Vergouw te benoemen tot leden van de Raad van Commissarissen, als opvolger van de heer Duco Sickinghe en mevrouw Claudia Zuiderwijk, die beiden het einde van hun tweede benoemingstermijn bereikten. Zoals eerder aangekondigd zal de heer Gerard van de Aast de heer Sickinghe opvolgen als voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

Gedetailleerde informatie over de goedgekeurde besluiten en andere agendapunten is beschikbaar op de website van KPN (ir.kpn.com)