05
juli
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

JADS en KPN starten samen promotieonderzoeken

Samenvatting

Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en KPN Data & Analytics gaan samen onderzoek doen naar de kaders waarbinnen je op een veilige en betrouwbare manier geavanceerde voorspellende modellen in kan zetten om de dienstverlening aan klanten te verbeteren.

De komende 4,5 jaar gaan JADS en KPN Data & Analytics onderzoek doen naar de toepassing van transparante voorspellende modellen, waarbij data science, decision making, privacy en compliance centraal staan. Vanaf het derde kwartaal 2017 zullen wetenschappers van JADS gaan samenwerken met medewerkers van KPN Data & Analytics om vier wetenschappelijke promotieonderzoeken uit te voeren op deze gebieden en de uitkomsten van dit onderzoek toe te passen in de praktijk.

"Society as a whole is becoming increasingly connected and that means an increasing volume of data is available. This data brings with it many great opportunities, but also raises questions on issues such as privacy and safety of the information"

Arjan van den Born, Academic Director at JADS

JADS is het gezamenlijke antwoord van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University op de sterk toegenomen vraag naar experts die op basis van ‘big data’ beslisprocessen binnen organisaties kunnen verbeteren met de nadruk op een multidisciplinaire aanpak: data science draait om techniek (wiskunde, statistiek, computer science) maar altijd binnen de context van domeinexpertise enerzijds en sociale, ethische en juridische vraagstukken anderzijds. KPN Data & Analytics is de afdeling binnen KPN die op basis van beschikbare gegevens rapportages en analyses maakt en klantinzichten ontwikkelt die helpen de dienstverlening te verbeteren.

Arjan van den Born, Academic Director bij JADS ligt toe: "Onze samenleving raakt steeds meer verbonden en dat levert een toenemende hoeveelheid data op. Dat biedt kansen maar roept ook vragen op ten aanzien van de privacy en veiligheid van de gegevens. Met dit onderzoek willen we dieper ingaan op een aantal van die vraagstukken. Uiteindelijk staan de privacy en veiligheid van gegevens centraal en is het in ieders belang dat data-analyse op uiterst zorgvuldige manier en binnen de juiste kaders plaats vindt."

Over KPN

KPN is voorstander van open innovatie met andere partijen om beter in te kunnen spelen op de snel veranderende technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook wil KPN outside-in innovatie en de ontwikkeling van het Nederlandse ecosysteem voor innovatie bevorderen. Dat doet KPN onder meer door in startups te investeren, met ze samen te werken en verschillende partijen (waaronder kennisinstellingen) op bepaalde innovatiethema’s met elkaar te verbinden.

Over JADS

JADS is het gezamenlijke antwoord van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University op de sterk toegenomen vraag naar experts die op basis van ‘big data’ beslisprocessen binnen organisaties kunnen verbeteren. Dit samenwerkingsverband benadrukt het geloof in een multidisciplinaire aanpak: data science draait om techniek (wiskunde, statistiek, computer science) maar altijd binnen de context van domeinexpertise enerzijds en sociale, ethische en juridische vraagstukken anderzijds. Gegeven het specialistische karakter van beide universiteiten is een samenwerkingsverband dus niet alleen zeer wenselijk, maar de enige geloofwaardige route om echt een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke vraag.