09
oktober
2014
|
10:00
Europe/Amsterdam

Hallo, is daar iemand?

Samenvatting

Uit onderzoek blijkt dat 47 procent van de mensen in een sociaal isolement niet weet hoe ze daaruit kunnen komen. Het KPN Mooiste Contact Fonds start met een campagne om sociaal contact te stimuleren.

Volgens het onderzoek* voelt een kwart van alle Nederlanders zich soms tot vaak eenzaam. Vijf procent daarvan voelt zich zelfs vaak eenzaam. En ruim een kwart van de Nederlandse bevolking wil mensen in een sociaal isolement wel helpen, maar weet niet hoe. Het KPN Mooiste Contact Fonds maakt zich al zeven jaar hard voor het bevorderen van sociaal contact. Vanaf volgende week start een landelijke campagne om te laten zien wat het fonds doet en om Nederlanders te inspireren een steentje bij te dragen aan het bevorderen van sociaal contact.

Sociaal contact niet voor iedereen vanzelfsprekend

‘Vaak denken we dat eenzaamheid alleen bij ouderen voorkomt’, zegt Mark Versteegen, manager van het KPN Mooiste Contact Fonds. ‘Maar er zijn verschillende kwetsbare groepen in de samenleving die ook in een sociaal isolement terecht kunnen komen. Denk aan ernstig zieke kinderen die niet (meer) naar school kunnen, mensen met een verstandelijke beperking, autistische jongeren en Alzheimer-patiënten. Voor hen is het niet altijd vanzelfsprekend dat ze gemakkelijk contact hebben met de wereld om hen heen.’

'Met een klein gebaar kun je al heel veel voor iemand betekenen'

Verbinding aangaan

Met de landelijke campagne ‘Hallo, is daar iemand?’ van het KPN Mooiste Contact Fonds, treedt het fonds voor het eerst in het haar bestaan naar buiten. Mark: ‘We willen Nederlanders oproepen mee te helpen om mensen uit hun sociaal isolement te halen. Bij alle projecten die we de afgelopen jaren met verschillende maatschappelijke partners hebben gedaan, stond eenzaamheid centraal. We weten inmiddels dat de aandacht die we aan het onderwerp besteden, effect heeft. We hopen dat de campagne mensen in beweging brengt om de verbinding met elkaar aan te gaan, ook met mensen met wie je dat anders misschien niet zo snel zou doen. Met een klein gebaar kun je al heel veel voor iemand betekenen.’


Over KPN Mooiste Contact Fonds

Het Mooiste Contact Fonds is een initiatief van KPN en werd zeven jaar geleden opgericht. Met het fonds ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Voorbeelden van projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds zijn:

  • KlasseContact (met partner EDventure): hiermee kunnen langdurig en ernstig zieke kinderen op afstand in contact blijven met hun klasgenoten en deelnemen aan de lessen.
  • Jouw Internet Portaal, ook wel JIP (met partner ’s Heeren Loo): een veilige en vertrouwde internetomgeving waarmee cliënten met een verstandelijke beperking in verbinding staan met de wereld om hen heen.
  • KPN Mooiste Contact Dagen (met stichting Gouden Dagen Fonds): verschillende dagen met onder andere senioren die bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het Rijksmuseum in Amsterdam.
  • KPN Mooiste Contact Diners (met RestoVanHarte): kerstdiners voor senioren op verschillende KPN-locaties in Nederland.

Bekijk alle projecten op de website van het KPN Mooiste Contact Fonds. Download hieronder de pdf met een samenvatting van de onderzoeksresultaten. * Onderzoek Peil.nl in opdracht van het KPN Mooiste Contact Fonds