02
juli
2014
|
08:00
Europe/Amsterdam

Goedkeuring voor verkoop E-Plus

Samenvatting

De Europese Commissie heeft laten weten dat het voorwaardelijke goedkeuring verleent aan de verkoop van E-Plus, de Duitse dochteronderneming van KPN, aan Telefónica Deutschland, zoals aangekondigd op 23 juli 2013 en aangepast op 26 augustus 2013.

Telefónica Deutschland heeft een overeenkomst gesloten met Drillisch waarin het, na afronding van de transactie, 20% van de totale netwerkcapaciteit verkoopt in een zogeheten mobile bitstream access model. Aanvullend heeft Drillisch het recht om nog eens tot 10% van de totale netwerk capaciteit te kopen van Telefónica Deutschland. Deze overeenkomst is een voorwaarde voor de goedkeuring door de Europese Commissie en deze voorwaarde zal worden ingevuld als de Europese Commissie de overeenkomst goedkeurt. Afronding van de verkoop van E-Plus zal naar verwachting plaatsvinden in het derde kwartaal van 2014, onder meer volgend op een claimemissie door Telefónica Deutschland.

Eelco Blok, CEO KPN:

“We zijn tevreden dat de verkoop van E-Plus voorwaardelijk is goedgekeurd door de Europese Commissie en zien dit als een belangrijke mijlpaal voor KPN en de Europese telecomsector als geheel. Dit stelt ons in staat een duurzaam en groeiend dividend te betalen, gecombineerd met een solide financieel profiel. Na afronding van de transactie heeft KPN een aantrekkelijk belang van 20,5% in Telefónica Deutschland en zal het mogelijk profiteren van dividenduitkeringen.”

KPN zal 100% van het belang in E-Plus verkopen en overdragen aan Telefónica Deutschland. KPN zal EUR 5,0 miljard in contanten en een belang van 20,5% in Telefónica Deutschland ontvangen. De verkoop zal naar verwachting meer dan EUR 5,0 miljard aan synergiën opleveren, waarvan KPN zal profiteren middels het belang van 20,5% in Telefónica Deutschland.

KPN na afronding van de transactie

KPN zal het grootste gedeelte van de EUR 5,0 miljard in contanten aanwenden om haar financiële flexibiliteit te vergroten en de uitvoering van haar strategie in Nederland en België te ondersteunen. KPN is daarnaast voornemens over het jaar 2014 een dividend aan aandeelhouders uit te keren van EUR 0,07 per aandeel, afhankelijk van de succesvolle afronding van de verkoop van E-Plus. Van dit dividend zal naar verwachting 1/3 deel als interim dividend worden betaald in augustus 2014. Het dividend per aandeel over het jaar 2015 zal naar verwachting groeien.

Vorig jaar heeft KPN een overeenkomst bereikt met de Nederlandse belastingdienst over de grootte van een fiscaal boekverlies dat naar verwachting wordt gerealiseerd bij verkoop van E-Plus. Dit boekverlies bedraagt EUR 3,7 miljard en zal naar verwachting in de komende jaren KPN’s belastbare winst in Nederland compenseren, beginnend in 2014.