15
maart
2013
|
08:00
Europe/Amsterdam

Format kwartaalcijferrapportage KPN aangepast en verandering in accounting policy

Samenvatting

Allereerst zijn per 1 januari 2013 bepaalde delen van KPN Corporate Market samengevoegd met het segment Zakelijke Markt.

De overgebleven onderdelen van KPN Corporate Market zijn per 1 januari 2013 omgevormd tot IT Solutions wat verantwoordelijk blijft voor de dienstverlening van KPN naar klanten voor het IT portfolio als data centers, consulting en werkplek beheer. Om een goede vergelijking te kunnen maken met de kwartaalcijfers van 2012 en 2011 zijn deze cijfers voor dit doeleinde aangepast.

Een andere wijziging is dat het segment Rest of World, dat voornamelijk bestaat uit Ortel Mobile, niet meer afzonderlijk rapporteert per 1 januari 2013. De Ortel Mobile onderdelen zijn naar geografie ondergebracht bij de segmenten Duitsland, België en Consumenten Mobiel.
Daarnaast is de accounting policy IAS 19 ‘Employee benefits’ (IAS 19R) in juni 2011 aangepast en in werking getreden per 1 januari 2013. IAS 19R zal worden meegenomen in de financiële rapportage van 2013. Om een goede vergelijking te kunnen maken met de financiële resultaten van 2012, zijn de cijfers ook voor dit doeleinde aangepast. Details over de aanpassing in de accounting policy staan in het jaarverslag 2012.

De cijfers voor vergelijkingsdoeleinden zijn beschikbaar op de website van KPN. Zie: www.kpn.com/restatement