15
mei
2020
|
14:00
Europe/Amsterdam

Verantwoord toepassen van Artificial Intelligence

KPN gaat samenwerking met ICAI en JADS aan voor onderzoek en ontwikkeling in KPN Responsible AI Lab

KPN gaat, samen met het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) en Jheronimus Academy of Data Science (JADS), een nieuw publiek-privaat onderzoekslab opzetten. Het KPN Responsible AI Lab gaat zich toeleggen op het ontwikkelen van nieuwe technologieën, waarbij het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, of AI) centraal staat. Het doel van het KPN Responsible AI-lab is om met behulp van AI oplossingen voor bedrijven te ontwikkelen, die transparant zijn en waarbij heel bewust met privacy en persoonsgegevens wordt omgegaan.

"Binnen KPN werken we zelf ook aan het verantwoord toepassen van AI", aldus Winifred Andriessen, Director Advanced Analytics bij KPN. "Daarvoor is multidisciplinair onderzoek nodig, dat zowel naar de AI-technologie zelf kijkt als naar het gebruik van deze technologie op een manier die verantwoord is en past in onze maatschappij. Dit is ook de reden waarom we samenwerken met JADS. JADS is een multidisciplinair instituut dat technologie combineert met sociale wetenschappen. Voor KPN levert dit als voordeel op, dat we zo niet alleen inzicht krijgen in de potentiële kracht van AI, maar die ook op een verantwoord manier kunnen omzetten naar toegevoegde waarde voor onze klanten en de bredere samenleving. Denk dan aan voorbeelden als AI inzetten voor energie-efficiëntie, of het uitrollen van een glasvezelnetwerk."

KPN en JADS werken samen aan promotieonderzoeken op het snijvlak van datawetenschap, techniek, besluitvorming, privacy en compliance. Eric Postma, een van de wetenschappelijk directeuren van het KPN Responsible AI lab, vult Winifred aan: "Bij datawetenschap draait alles om technologie (wiskunde, statistiek en informatica). Wij passen deze wetenschap toe binnen de context van enerzijds expertise over die domeinen, als aan de andere kant de sociale, ethische en juridische kwesties die spelen bij AI."

Van promotieonderzoek naar concrete toepassing voor onze klanten
De komende vijf jaar gaan zes promovendi in het KPN Responsible AI lab werken aan projecten die bijdragen aan de technische en juridische aspecten van transparantie, aan data engineering benaderingen die privacy-by-design waarborgen, en aan een gepersonaliseerd en verantwoord aanbod door middel van tekstanalyse en verantwoorde up-lift modellering. De resultaten van deze onderzoeken worden daarna toegepast om verantwoorde AI-oplossingen te realiseren ten behoeve van het bedrijfsleven, klanten en de samenleving in het algemeen.

Partnership met JADS en ICAI
Het ICAI is een landelijke samenwerking van verschillende universiteiten, bedrijven en de Nederlandse overheid met als doel om Nederland voorloper te laten blijven op het gebied van AI, door ontwikkeling van kennis en talent op dit gebied. "We zijn er heel trots op om JADS en KPN als partner te verwelkomen in ons ICAI-netwerk voor het KPN Responsible AI Lab. Het is een mooie stap dat we onze krachten bundelen voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland,” zegt Maarten de Rijke, Scientific Director van ICAI. Het KPN Responsible AI lab wordt gevestigd in Den Bosch en zal een van de ICAI laboratoria worden, naast die in Amsterdam, Delft, Nijmegen en Utrecht.

JADS is een gezamenlijke initiatief van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University, als antwoord op de sterk toenemende vraag naar experts die besluitvormingsprocessen binnen organisaties kunnen verbeteren op basis van big data en een multidisciplinaire aanpak.