12
april
2018
|
09:02
Europe/Amsterdam

Bedrijfsleven mist kansen op het gebied van digitalisering

Samenvatting

Onderzoek KPN: digitale transformatie bedrijven nog in kinderschoenen

Nederlandse bedrijven maken nog te weinig gebruik van nieuwe technologie en lopen daardoor klanten en omzet mis. Bijna driekwart van de ondernemingen in ons land is minder dan twee jaar geleden pas begonnen met het overstappen naar nieuwe technologieën. Vier op de tien bedrijven pas sinds een jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Blauw Research in opdracht van telecom- en ICT-dienstverlener KPN. “Het Nederlandse bedrijfsleven laat op het digitale vlak nog veel kansen liggen”, zo concluderen de onderzoekers.

Het onderzoek ‘De Nationale Monitor Digitale Transformatie’ is in opdracht van KPN door Blauw Research uitgevoerd onder 456 bedrijven met meer dan 50 werknemers en geeft een beeld van de manier waarop ondernemingen in ons land tegen digitale transformatie aankijken. De resultaten worden vandaag in Katwijk gepresenteerd op het evenement The Digital Dutch.

De technologische ontwikkelingen gaan sneller dan dat bedrijven ze kunnen implementeren, al is iets meer dan de helft zich wel bewust van het belang ervan, zo blijkt uit het onderzoek. 56 procent van de bedrijven geeft aan dat digitale transformatie (top-)prioriteit heeft. Bij bedrijven met meer dan 1000 werknemers ligt dit percentage iets hoger dan bij kleinere bedrijven. Tegelijkertijd is 40 procent van de bedrijven pas in de afgelopen 12 maanden begonnen aan hun digitale transformatie.

Veel kansen
“Het goede nieuws is dat het besef er inmiddels wel is, dat digitale transformatie noodzakelijk is en ook heel veel kansen biedt”, aldus Bouke Hoving, CIO bij KPN. “Maar organisaties vragen zich nog wel af hoe ze digitale transformatie in gang moeten zetten en hoe technologie daarbij kan helpen. Ook zien bedrijven nog onvoldoende de urgentie in of hebben ze nog onvoldoende kennis van de strategische kansen en positieve impact op de bedrijfsvoering van nieuwe ICT-mogelijkheden. Dat kan voor die bedrijven op termijn tot gemiste kansen leiden.”

80 procent van de bedrijven is van mening dat maatschappelijke relevantie en de klant drijfveren moeten zijn om met digitale transformatie aan de slag te gaan. Digitale transformatie betekent onder meer dat bedrijven afscheid nemen van hun oude IT-infrastructuur en deze vervangen door applicaties in de cloud, maar ook dat bedrijfsprocessen die nu handmatig gaan gedigitaliseerd worden. Werkplekken worden gemoderniseerd en cloud-based, Internet of Things maakt processen efficiënter en samenwerken makkelijker. “Het resultaat is een betere dienstverlening tegen lagere kosten, met meer tevreden werknemers én klanten”, aldus Hoving.

Barrières
Verouderde IT-systemen zijn voor 22 procent van de ondervraagden een reden om juist niet alle bedrijfsapplicaties over te zetten naar de cloud. Ze koesteren wat ze hebben, want het werkt in ieder geval. 20 procent maakt zich zorgen over security en volgens 20 procent zijn er binnen het bedrijf onvoldoende mensen die de juiste kennis hebben om zo’n proces te begeleiden. Ook geeft 20 procent van de ondernemingen aan onvoldoende budget te hebben voor een digitale transformatie. Grote bedrijven zien de complexiteit van het beheer van data (17 procent) en het ontbreken van een visie (14 procent) relatief vaak als een barrière.

Zeven op de tien medewerkers hebben een positieve houding ten aanzien van digitale transformatie. “Ze zien ook welke mogelijkheden het biedt”, aldus Hoving. “Processen kunnen veel sneller en effectiever, het contact met klanten wordt beter en efficiënter en onnodig werk uit handen genomen. Wie over tien jaar nog wil bestaan, zal daar echt nu aan moeten gaan werken.” Voor een klein deel van de werknemers gaan de ontwikkelingen te snel en dat maakt ze pessimistisch over de toekomst: één op de tien verwacht dat zijn baan over vijf jaar niet meer bestaat of heel anders wordt ingevuld.